Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Regulacje prawne dotyczące konserwantów w kosmetykach
Jedne z najbardziej kontrowersyjnych surowców stosowanych w kosmetykach – konserwanty – stanowią grupę związków, których zawartość w preparacie należy ograniczyć do jak najmniejszej wartości, zaś niektóre zgodnie z najnowszymi wytycznymi trzeba wycofać. Firma Bio-Tech Media zorganizowała w Warszawie szkolenie: „Konserwanty w kosmetykach” dotyczące najnowszych regulacji prawnych.

 

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1223/2009 – załącznik V, na terenie Unii Europejskiej obowiązuje lista dopuszczonych konserwantów używanych w kosmetykach. Zapis ten dotyczy 57 pozycji związków konserwujących, przy czym w praktyce stosowanych jest ok. takich 20 substancji. Również wytyczne Europejskiego Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (ang. SCCS – European Scientific Committee on Consumer Safety) narzucają na producentów kosmetyków konieczność ich konserwowania w zależności od miejsca i charakteru aplikacji preparatu (oczy, okolice podpieluszkowe, śluzówka nosa).
 

Podczas jednej z prelekcji mgr Magdalena Brzózka przedstawiała szereg wytycznych dotyczących najnowszych, opublikowanych regulacji prawnych. Należą do nich:

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 1004/2014 z dnia 18 września 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych:
 

1. Parabeny i ich sole
a/ propyl- i butylparaben – zakaz stosowania w produktach niespłukiwanych, przeznaczonych do nakładania na skórę okolicy podpieluszkowej u dzieci poniżej 3. roku życia. Konieczność umieszczenia na etykiecie produktu ostrzeżenia: „ Nie stosować w okolicach podpieluszkowych”.

– Dopuszczalne stężenie w produkcie: wynosi 0,14% (kwas), zaś dla sumy poszczególnych stężeń 0,8% (kwas) dla mieszaniny wszystkich parabenów, gdy suma poszczególnych stężeń parabenu butylowego i parabenu propylowego i ich soli nie przekracza 0,14%. – Podkreślała mgr Brzózka. – Terminy przejściowe: wprowadzenie produktu do obrotu – do 15 kwietnia 2015 r., wycofanie produktu z rynku – do 15 października 2015 r.

b/ methyl- i buthylparaben – możliwość stosowania w produktach spłukiwanych i niespłukiwanych.

Dopuszczalne stężenie w produkcie: 0,4% ( kwas) dla pojedynczego estru, 0,8% (kwas) dla mieszaniny estrów. Brak konieczności umieszczania ostrzeżeń na produkcie.
c/ izopropyl- i jego sole , isobutyl- i jego sole, phenyl-,  benzyl- oraz pentylparaben zgodnie z Rozporządzenie Komisji UE nr 358 /2014 z  9 kwietnia  2014 r. zmieniające załącznik II, V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych – zakaz stosowania w produktach kosmetycznych.

Terminy przejściowe:

Wprowadzanie produktu do obrotu – do 29 października 2014 r.

Wycofanie produktu z rynku – 29 lipca 2015 r.


W myśl Rozporządzenia Komisji UE nr 358 /2014 z dnia 9 kwietnia 2014r. zmieniające załącznik II, V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1223/2009:
 

2. Triclosan – ograniczenie stosowania w: dezodorantach (inne niż w aerozolu), mydłach, pastach do zębów, pudrach i korektorach do twarzy, żelach pod prysznic – max. stężenie w produkcie to 0,3%; płyny do płukania ust – max. stężenie w produkcie to 0,2%. – mgr Brzózka – Zgodne z Rozporządzeniem Komisji UE nr 1003/2014 z dnia 18 września 2014r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1223/2009:
 

3. Mieszanina methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone – zakaz stosowania w produktach niespłukiwanych. Dopuszczalne stężenie w produktach spłukiwanych wynosi 0,0015%.

Terminy przejściowe:

Wprowadzenie produktu do obrotu – do 15 lipca 2015 r.

Wycofanie produktu z rynku – do 15 kwietnia 2016 r.

Methylchloroisothiazolinone – zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 100/2014 używany w produktach spłukiwanych i niespłukiwanych; dopuszczalne stężenie w produkcie to 0,01%.

 

4. Sole alkilo ( C16, C18, C22) trimetyloamoniowych – środki konserwujące w ramach pozycji 44 załącznika V do Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009; maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia wynosi 0,1%.
a/ cetrimonium chloride, steartrimonium chloride – w niespłukiwanych produktach do twarzy max. stężenie to 0,5% (stężenie indywidualne lub suma poszczególnych stężeń substancji / również odpowiednio dla preparatów do włosów); w spłukiwanych produktach do włosów 2,5%; niespłukiwane produkty do włosów – max. stężenie 1%.

b/ behentrimonium chloride – w spłukiwanych produktach do włosów max. stężenie to 5% dla poszczególnych stężeń ; niespłukiwane produkty do włosów – max. stężenie 3%; niespłukiwane produkty do twarzy – max. stężenie 3%.
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 866/2014 z  8 sierpnia 2014 r. zmieniające załącznik III, V, VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1223/2009:


5. Mieszanina citric acid, silver citrate – max. stężenie w produkcie dla mieszaniny to 0,2%, czyli 0,0024% srebra; zakaz stosowania w produktach do jamy ustnej i oczu.

 

W dalszej części wystąpienia Pani Brzózka przedstawiła zebranym projekty dotyczące akt prawnych zmieniające wytyczne związków konserwujących w kosmetykach. Należą do nich:
 

1. Formaldehyd – klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem CLP, jako: rakotwórczy kat. 1 (Canc. 1A), mutagenny kat. 2 (Muta.2). Zakaz stosowania w kosmetykach.

 

2. Polyaminopropyl biguanide (PHMB) – klasyfikacja, jako rakotwórczy kat. 2 (Canc.2); rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r.

 

3. Methylisothiazolinone – propozycja Komisji Europejskiej: zakaz stosowania w produktach niespłukiwanych za wyjątkiem produktów do włosów, do czerwca 2015 r. wprowadzenie produktu na rynek, do grudnia 2015 r. wycofanie produktu z rynku oraz ograniczenie stosowania w produktach spłukiwanych do 15 ppm.

 

4. Phenoxyethanol – max. 0,4% (w produktach dla dzieci poniżej 3. roku życia). Zakaz stosowania w okolice podpieluszkowe u dzieci poniżej 3. roku życia.

 

Artykuł powstał na podstawie wystąpienia mgr Magdaleny Brzózki z Działu Badawczo-Rozwojowego Instytutu Rozwoju Produktu sp. z o.o.

 

 

 

 

 

KOMENTARZE
news

<Październik 2022>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Newsletter