Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Przemysł Kosmetyczny w UE. Nowe Regulacje Techniczne
30.03.2006
W środę 29. marca, w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się konferencja Przemysł Kosmetyczny w UE. Nowe Regulacje Techniczne, zorganizowana przez Polski Związek Pracodawców Prywatnych Branży Kosmetycznej.


Celem konferencji było zapoznanie przedsiębiorców branży kosmetycznej z dwoma najnowszymi dokumentami technicznymi opracowanymi na poziomie Unii Europejskiej:

  • Wytycznymi COLIPA dotyczącymi zarządzania zgłoszeniami przypadków niepożądanych
  • Projektem zalecenia Komisji Europejskiej dotyczącym skuteczności i oznakowania produktów ochrony przeciwsłonecznej.

    Prelegentami przedstawiającymi wytyczne byli reprezentanci międzynarodowych firm kosmetycznych, współtwórcy omawianych dokumentów i tym samym członkowie grup roboczych COLIPA oraz dyrektor naukowy Związku, Ewa Starzyk. Punkt widzenia polskiego przedsiębiorcy przedstawiła dermatolog dr Carmen Vincent z firmy dr Irena Eris S.A. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział 76 uczestników, wśród nich Członkowie Związku oraz przedstawiciele firm niezrzeszonych, a także zaproszeni goście z ośmiu Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych z różnych regionów kraju, organizacji konsumenckich oraz przedstawiciele prasy branżowej. Główne wątpliwości, jakie podnoszono podczas dyskusji, dotyczyły niektórych zapisów prawnych traktujących o przypadkach niepożądanego działania kosmetyków. W ustawie o kosmetykach istnieją zapisy mówiące, iż producent ma dysponować danymi o przypadkach niepożądanego działania kosmetyku. Takie dane mają być częścią dossier kosmetyku, mają być także dostępne zarówno dla organów kontroli jak i dla konsumentów. Zgłoszenia, na podstawie których producent te dane tworzy mogą podlegać starannej analizie, weryfikacji i klasyfikacji przez producenta. Jednak dane, które zgodnie z ustawą mają być zgłaszane przez lekarzy do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach nie mogą być przez producenta zanalizowane i zweryfikowane. Krajowy System ma służyć przede wszystkim organom kontroli i nie ma obowiązku informowania producenta o zaistniałym przypadku zachorowania. Cała procedura działa więc z całkowitym pominięciem producenta, a dane o przypadkach zgłaszanych do krajowego Systemu nie są włączane do dossier kosmetyku i nie są następnie udostępniane przez producenta organom kontroli i konsumentom. Konferencje organizowane przez Związek mają na celu popularyzację wiedzy naukowej, technicznej oraz legislacyjnej ważnej dla producenta kosmetyków.

  • KOMENTARZE
    Newsletter