Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Projektowanie zakładu produkcyjnego w branży kosmetycznej – czym powinniśmy się kierować?
Projektowanie zakładu produkcyjnego w branży kosmetycznej – czym powinniśmy się kierować?

Zakład produkujący kosmetyki musi spełniać liczne wymagania, a jego zaplanowanie i zaprojektowanie –uwzględniać wiele wymogów, szczegółów i wytycznych. Zakład powinien spełnić wymagania GMP, ale być też wygodny dla pracowników. Wiele aspektów technicznych, sanitarnych oraz logistycznych należy wziąć pod uwagę przed projektowaniem budynku. Projekt taki musi być starannie przemyślany, aby później nie doszło do nieoczekiwanych niespodzianek.

 

 

Głównym instrumentem prawnym będącym podstawą do określenia wszelkich wymogów prawnych dotyczących produkcji kosmetyków jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 r. Warunki sanitarne, jakie powinny zostać spełnione, aby produkować kosmetyki, określa lokalny sanepid. Jako że każdy organ tego typu ma nieco odmienne zdanie, warto zorientować się, jakie podejście do tej kwestii ma sanepid lokalny. Obowiązkowe jest też zgłoszenie do sanepidu lokalu, w którym odbywa się produkcja kosmetyków. Wytwórcy kosmetyków zobowiązani są także do posiadania i udostępniania opisu metody produkcji zgodnie z GMP. Zasady te należy opracować i wdrożyć w zakładzie. Każda firma musi też opracować, wdrożyć i przestrzegać systemu jakości produkcji. Aktualne wytyczne co do warunków, jakie musi spełnić zakład produkcyjny, znajdują się w normie PN – EN ISO 22716:2007. Zakład musi spełnić wszelkie wymagania sanitarne, aby zachować odpowiednią higienę przy produkcji kosmetyków, co uniemożliwi ich zanieczyszczenie.

Wszelkie powierzchnie w miejscu produkcyjnym muszą być łatwo zmywalne. Niedopuszczalne są materiały gromadzące kurz czy będące pożywką dla drobnoustrojów. Okna powinny być zamknięte, aby nie dopuścić do zanieczyszczeń. Pomieszczenie musi zatem być klimatyzowane, a klimatyzacja powinna być stale odgrzybiana i kontrolowana pod kątem stanu czystości mikrobiologicznej. Produkcja każdego wyrobu musi mieć osobne miejsce, aby nie dochodziło do mieszania się gotowych mas. Proces naważania musi być też oddzielony od procesu konfekcji, aby nie dopuścić do zmieszania surowców/półproduktów z produktem gotowym. Jeśli zakład produkcyjny składa się z kilku działów, pomieszczeń służących do różnych czynności, muszą być wyznaczone strefy: czysta i szara. W strefie czystej obowiązują zaostrzone warunki sterylności i czystości. Pracownicy, przechodząc ze strefy szarej do czystej, muszą mieć założone ubranie ochronne lub zmieniony strój. W strefie czystej obowiązkowa jest kontrola procesu zachowania czystości i sterylności. Stanowiska pracy powinny być czyste i przygotowane do wykonywania danej czynności.

W trakcie projektowania i organizacji zakładu muszą być też dopracowane wszelkie techniczne aspekty. Jeśli do produkcji używana jest woda, musi ona być oczyszczona i zdejonizowana. W tym celu instaluje się stację uzdatniania wody w zakładzie. Woda musi spełniać wymagania czystości mikrobiologicznej oraz powinna mieć odpowiednią przewodność. Aby przy tym była bezpieczna, przy stacji montuje się specjalny czujnik, który wyłącza stację w momencie, gdy ze zbiornika wyleje się woda. Innym sposobem zachowania bezpieczeństwa jest też opracowanie specjalnej kratki odpływowej z podłogi, dzięki czemu w przypadku wylania wody, wpada ona bezpośrednio do niej. Gdy woda produkowana jest do napełniania zbiornika produkcyjnego, najlepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie przepływomierza, który bezpośrednio odmierza wodę do zbiornika produkcyjnego. Pomieszczenia produkcyjne, oprócz tego, że powinny być klimatyzowane, muszą być też odpowiednio wentylowane. Wyprodukowane masy powinny leżakować w specjalnie przystosowanym do tego miejscu. Maszyny powinny być zbudowane ze stali kwasoodpornej, a powierzchnia styku z masą kosmetyczną powinna być dobrze wypolerowana, aby nie dochodziło do zakażeń mikrobiologicznych w zagłębieniach. 

Magazyn przechowywania surowców oraz produktów gotowych powinien mieć ściśle kontrolowaną temperaturę i wilgotność. Wszystkie znajdujące się tam surowce powinny być opisane polskimi nazwami oraz oznaczone powinny być te, które są dopuszczone do użytku. Po wyprodukowaniu każdej masy pobierana próba do badań przenoszona jest do działu kontroli jakości, w którym badane są określone wcześniej parametry danej masy. Po zaakceptowaniu tych parametrów, gotowe masy przenoszone są do działu konfekcji, nadawania numerów partii i etykietowania. Wszystkie pomieszczenia, w których dochodzi do kontaktu z masą surowca, półproduktu czy produktu gotowego muszą być oddzielone od pozostałych stref oraz być sterylne i czyste. W przypadku emisji szkodliwych ścieków na zewnątrz ważne jest zadbanie o to, aby ścieki nie przedostawały się bezpośrednio do środowiska, tylko były wcześniej odseparowane.  

KOMENTARZE
Newsletter