Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Postawy i opinie polskich konsumentów dot. higieny i pielęgnacji
21.06.2006
Agencja badawcza Inquiry i Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości podpisały porozumienie o współpracy.


Jego celem jest m. in. wspólne realizowanie projektów badawczych dotyczących branży kosmetycznej. Inquiry jako pierwsza w Polsce, przeprowadziła w ub.r. syndykatowy projekt badawczy poświęcony kosmetykom kolorowym. Podobne projekty będą teraz realizowane pod patronatem Stowarzyszenia. „ Razem z agencją badawczą chcemy gromadzić informacje o stylach życia i postawach konsumenta w odniesieniu do higieny, czystości i wyglądu zewnętrznego. Na rynku nie ma wielu takich informacji” mówi Tomasz Gryżewski, dyrektor Stowarzyszenia. „Podpisana umowa z pewnością przełoży się na zakres prowadzonych przez nas badań. Na polskim rynku wciąż brak dobrych, ogólnodostępnych informacji rynkowych o postawach konsumentów i trendach” - powiedziała Agnieszka Górnicka, prezes zarządu Inquiry. Dzięki współpracy z Inquiry, Stowarzyszenie uzyska źródło danych o zachowaniach, postawach i opiniach polskich konsumentów w zakresie szeroko pojętej higieny i pielęgnacji. Umożliwi to realizację nowych przedsięwzięć z zakresu edukacji społecznej.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości

KOMENTARZE
Newsletter