Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Poradnik dotyczący wdrażania rozporządzenia w sprawie detergentów w zakresie biodegradowalności środków powierzchniowo czynnych oraz oznakowania i arkusza składników
13.03.2006

Od dnia 8 października 2005 roku obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich UE Rozporządzenie Nr 648/2004(WE) w sprawie detergentów z dnia 8 kwietnia 2004 roku. Postanowienia tego rozporządzenia dotyczą wszystkich detergentów wprowadzonych do obrotu od dnia 8 października 2005 roku. Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości w oparciu o publikację „A.I.S.E. Guideline on Implementation of the Detergent Regulation” przygotowało poradnik dotyczący wdrażania rozporządzenia w sprawie detergentów w zakresie biodegradowalności środków powierzchniowo czynnych oraz oznakowania i arkusza składników. Tekst polski został skonsultowany z Biurem Do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. Poradnik jest dostępny w formacie PDF clik to open this PDF file

Źródło: Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości

.

Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości
KOMENTARZE
Newsletter