Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polska Izba Przemysłu Chemicznego opublikowała pierwszą wersję Manifestu Polskiej Chemii – strategicznego dokumentu branży chemicznej
Polska Izba Przemysłu Chemicznego opublikowała pierwszą wersję Manifestu Polskiej Chemii –

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) ogłasza publikację pierwszej wersji Manifestu Polskiej Chemii. Dokument stanowi zbiór postulatów opracowanych we współpracy z przedstawicielami branży chemicznej zrzeszonymi w PIPC, który zostanie zaprezentowany przedstawicielom administracji.

Manifest, będący pierwszym tego typu dokumentem strategicznym w polskim przemyśle, zawiera najważniejsze postulaty i kierunkowe działania, które są niezbędne do skutecznej transformacji i odbudowy konkurencyjnej pozycji polskiej chemii. Skupia się na sześciu filarach, którymi są:

1) Ochrona rynku

2) Transformacja energetyczna

3) Zrównoważona chemia

4) Gospodarka cyrkularna

5) Sprzyjające regulacje

6) Przyszłość polskiej chemii

– W ramach Manifestu wskazujemy, które obszary są kluczowe, abyśmy mogli sprawnie reagować na zmiany i wspierać rozwój gospodarczy nie tylko Polski, ale i całej Unii Europejskiej. Rozpoczynająca się właśnie nowa kadencja władz w Brukseli, jak również zbliżająca się prezydencja Polski w Radzie UE, to dobry czas na zwrócenie szczególnej uwagi na liczne wyzwania i trudności, z którymi się mierzymy. Cały przemysł czeka trudny okres i albo natychmiast podejmiemy wspólne działania, albo grozi nam powolna deindustrializacja Europy – mówi dr inż. Tomasz Zieliński, prezes zarządu PIPC. Manifest ma być polem do współpracy, ale też współodpowiedzialności firm oraz przedstawicieli administracji. Od skuteczności wspólnych działań obu stron zależy przyszłość polskiej chemii.

Branża chemiczna musi odbudować konkurencyjną pozycję w Europie, zapewniając sobie autonomię surowcową i produktową. Jest to niezbędne do dalszego rozwoju całego wspólnotowego przemysłu. W obliczu rosnącej presji gospodarczej ze strony regionów spoza UE wspólnota potrzebuje kompleksowego, ramowego systemu wspierającego pozycję firm chemicznych, który zapewni im możliwość uczciwej konkurencji na arenie międzynarodowej. Polską odpowiedzią na te potrzeby jest właśnie Manifest Polskiej Chemii. Główne założenia tego strategicznego dokumentu zostały zaprezentowane podczas XI Kongresu Polska Chemia, który odbył się 6-7 czerwca 2024 r. w Warszawie. Następnie, wraz z przedstawicielami podmiotów zrzeszonych w PIPC, została wypracowana pierwsza pełna wersja Manifestu. – Chcemy rozwijać ten dokument. Zapraszamy do konsultacji zarówno duże, jak i małe podmioty. Głos i uwagi naszych członków są dla nas niezwykle istotne. Manifest, który jesienią będziemy prezentować przedstawicielom krajowej i unijnej administracji, ma być głosem całej społeczności Izby – podkreśla dr inż. Tomasz Zieliński. Postulaty zawarte w dokumencie dotyczą działań, które są niezbędne zarówno na polu krajowej legislacji, jak i unijnego prawodawstwa, dlatego PIPC już teraz zapowiedziała spotkania z licznymi grupami przedstawicieli krajowego parlamentu, rządu, samorządów, a także różnych organów administracji UE.

Przemysł chemiczny w Polsce

Przemysł chemiczny to strategiczny sektor polskiej gospodarki, który stanowi główną siłę napędową transformacji energetycznej, środowiskowej i cyfrowej. Polska chemia tworzy ponad 340 tys. miejsc pracy w ok. 13 tys. przedsiębiorstwach, będąc trzecim co do wielkości pracodawcą w krajowym przemyśle. Produkcja sprzedana przemysłu chemicznego w 2023 r. wyniosła ponad 440 mld zł, co stanowi 18% produkcji sprzedanej całego sektora przemysłu.

Materiał opracowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego

Źródła

Fot. PIPC

KOMENTARZE
Newsletter