Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Opakowanie kosmetyku pełni funkcję ochronną dla preparatu, marketingową i ekologiczną. Przede wszystkim ma chronić przed niekorzystnymi zmianami o charakterze fizykochemicznym, mikrobiologicznym, biochemicznym i enzymatycznym. Najczęściej stosowanym tworzywem do produkcji opakowań są tworzywa sztuczne, a to ze względu na ich termoplastyczność, niską masę właściwą, odporność na duży zakres temperatur. Opracowywane są nowe technologie, które w innowacyjny sposób będą spełniały wszystkie wymagane kryteria.

 

Odnajdowane są nowe tworzywa polimerowe, które mają być zupełnie nieszkodliwe pod kątem przedostawania się niekorzystnych substancji pochądzących z opakowania do preparatu kosmetycznego. Ponad 60% opakowań kosmetyków stanowią pojemniki z tworzyw sztucznych, głównie polipropylenu, polietylenu i politereftalanu etylu. Coraz częściej stosuje się także opakowania ekologiczne. Wykorzystywane są między innymi biopolimery.

Potencjalne zastosowanie w opakowaniach kosmetyków oraz zainteresowanie badaczy odnalazły nanokompozyty polimerowe. Są to dwufazowe materiały, w których w matrycy polimerowej rozmieszczone równomiernie są cząstki napełniacza, których wymiary nie przekraczają kilku nanometrów. Ich właściwości zależą głównie od rodzaju nanowypełniacza, właściwości polimeru, metody syntezy, wymiarów i rozmieszczenia nanocząsteczek. Zastosowanie nanotechnologii w przemyśle opakowalniczym jest pożyteczne między innymi dlatego, że pozwala ulepszyć właściwości barierowe, mechaniczne i przeciwdrobnoustrojowe, dzięki czemu między innymi gazy nie przedostają się do wnętrza opakowania. Do opakowań kosmetyków mogą być włączane nanocząstki srebra. Działanie to pozwoli na hamowanie wzrostu drobnoustrojów. Można zatem mówić o nanokompozytach polimerowych z nanosrebrem. Otrzymywane są one metodą fotochemiczną, termiczną, dzięki polimeryzacji in situ,  przy zastosowaniu promieniowania elektromagnetycznego. Najprostszą metodą jest metoda rozpuszczalnikowa. Polega ona na wymieszaniu roztworu polimeru z koloidem nanocząstek srebra. Na właściwości takich nanokompozytów mają wpływ: rodzaj matrycy, wymiary nanocząstek, stopień dyspersji, zawartość innych substancji takich jak stabilizatory. Główną zaletą nanokompozytów ze srebrem jest działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Dlatego też wciąż trwają badania na temat skuteczności i właściwości przeciwdrobnoustrojowych opakowań nanokompozytowych z nanosrebrem w kosmetyce. Wykazano już skuteczne działanie przeciwko drożdżom i pleśniom. Bardzo ważną zaletą nanosrebra w opakowaniach jest to, iż może ono być w łatwy sposób wprowadzane do tworzyw. Nanotechnologia jest dość prężnie rozwijającą się dziedziną nauki, dzięki czemu odnalezione zostało zastosowanie nanokompozytów ze srebrem w projektowaniu innowacyjnych opakowań kosmetycznych. Śledzimy na bieżąco postęp prac badawczo-rozwojowych, czekając na rezultaty.

KOMENTARZE
news

<Marzec 2024>

pnwtśrczptsbnd
26
27
29
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
16
17
18
20
22
23
24
25
28
29
30
31
Newsletter