Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
"Nietestowane na zwierzętach" - nowe zalecenie KE
14.06.2006
10 czerwca 2006 ukazało się zalecenie Komisji Europejskiej zawierające wytyczne w zakresie stosowania deklaracji i oznakowania wskazującego na brak testów na zwierzętach zgodnie z Dyrektywą Kosmetyczną 76/768/EWG.
Zalecenie podaje interpretację przepisów prawnych Dyrektywy Kosmetycznej dotyczących takich deklaracji.

Każda osoba, która zamierza stosować oznaczenie informujące, że nie przeprowadzono testów na zwierzętach, może sama ustalić jego treść i/lub wykorzystywać wszelkie treści graficzne, symbole i inne znaki, pod warunkiem że spełnione są wszelkie wymagania określone w dyrektywie 76/768/EWG. Wymagania określone w art. 6 ust. 3 akapit drugi Dyrektywy Kosmetycznej należy interpretować w sposób następujący: a) „produkt nietestowany na zwierzętach” oznacza, że nie przeprowadzono żadnych testów na zwierzętach w celu wytworzenia produktu kosmetycznego lub w związku z przeprowadzaną oceną bezpieczeństwa produktu kosmetycznego lub jego składników. Jedynie zastąpienie testów na zwierzętach przez jedną z metod alternatywnych, a zatem nie samo ograniczenie stosowania lub udoskonalenie testów na zwierzętach, upoważnia do umieszczenia przedmiotowego oznaczenia. Ponadto miejsce przeprowadzenia (w tym ponownego przeprowadzenia) testu (we Wspólnocie lub w kraju trzecim) i czas przeprowadzenia testu są bez znaczenia; b) „producent i jego dostawcy nie stosowali ani nie zlecali testów na zwierzętach […]” oznacza, że producent i jego dostawcy, w tym wszyscy dostawcy w łańcuchu dostaw: - nie stosowali bezpośrednio testów na zwierzętach, - nie zlecali testów na zwierzętach, czyli nie wnioskowali ani nie płacili za testy na zwierzętach, np. sponsorując badania wyższych uczelni; c) fakt, że producent i jego dostawcy nie powinni „stosować żadnych składników testowanych przez innych producentów na zwierzętach w celu wytworzenia nowych produktów kosmetycznych” oznacza, że producent i jego dostawcy nie powinni stosować składników, dla których dane uzyskane w wyniku testów na zwierzętach przeprowadzonych przez innych producentów w celu wytworzenia nowego produktu kosmetycznego są dostępne na przykład w literaturze naukowej. W związku z tym „wytworzenie nowego produktu kosmetycznego” oznacza zmianę formuły produktu lub wytworzenie całkiem nowego produktu (innowacja). Nowe opakowanie nie stanowi nowego produktu kosmetycznego.

Źródło: Polski Związek Pracodawców Prywatnych Branży Kosmetycznej

Zalecenie Komisji Europejskiej w zakresie stosowania deklaracji i oznakowania wskazującego na brak testów na zwierzętach dostępne jest w dziale Dyrektywy unijne.

KOMENTARZE
Newsletter