Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nauka bez granic, czyli międzynarodowa konferencja PTCK i IFSCC „Science for Personal Care and Beauty – recent findings on cosmetology”
Nauka bez granic, czyli międzynarodowa konferencja PTCK i IFSCC „Science for Personal Care

24 kwietnia 2023 r. prawdopodobnie nie było na świecie drugiego miejsca, w którym spotkaliby się tak licznie naukowcy pracujący w obszarze chemii kosmetycznej. To w Polsce, w Warszawie, w Hotelu InterContinental spotkało się ponad 120 uczestników międzynarodowej konferencji „Science for Personal Care and Beauty – recent findings on cosmetology”. Wydarzenie zorganizowało Polskie Towarzystwo Chemików Kosmetologów (PTCK) wraz z International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC).

 

Goście konferencji wysłuchali wystąpień prelegentów z Australii, Brazylii, Korei Południowej, Japonii, Meksyku, Stanów Zjednoczonych, a także silnej reprezentacji Europy – Francji, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski. Byli to eksperci branży kosmetycznej – zarówno przedstawiciele środowisk naukowych, jak i biznesu, wśród nich architekci sukcesów kosmetycznych marek globalnych, a także twórcy innowacyjnych przedsięwzięć polskiego pochodzenia. Podczas konferencji przedstawione zostały najnowsze wyniki badań naukowych z dziedziny chemii kosmetycznej.

Wystąpienia podzielone zostały na cztery bloki tematyczne:

* nadchodzące wyzwania regulacyjne dla branży kosmetycznej,

* technologia – przyszłość receptur kosmetycznych,

* ochrona skóry – kluczowe aspekty,

* ocena bezpieczeństwa – szanse i wyzwania.

Konferencję otworzyli dr Tony Gough (Innospec), prezes IFSCC oraz dr Anna Oborska, prezes PTCK. W pierwszej sesji konferencji, poświęconej nadchodzącym wyzwaniom prawnym dla przemysłu kosmetycznego, głos zabrała właśnie dr Anna Oborska, która omówiła kluczowe zagadnienia zielonej transformacji i przyszłych wyzwań dla przemysłu kosmetycznego. Dr Andrea Weber (Babor/lFSCC) przybliżyła kwestię potwierdzania deklaracji marketingowych, a dr Marta Pawłowska (ACC/PTCK) swoje wystąpienie poświęciła nanomateriałom i możliwościom ich szerokiego zastosowania w recepturze kosmetyków, a także kwestiom legislacyjnym z nimi związanym. Eva Ramos (Fuller Cosmetics/lFSCC) przedstawiła przegląd rynku kosmetycznego w krajach regionu Ameryki Łacińskiej i jego najważniejsze uwarunkowania prawne.

Druga sesja konferencji dotyczyła technologii i przyszłości receptur kosmetycznych. Elisabet Norberto (Comercial Quimica Massó/lFSCC) omówiła wyzwania związane z tworzeniem receptur opartych na mineralnych filtrach przeciwsłonecznych, natomiast Robert McPherson (Lubrizol/lFSCC) mówił o naturalnym zwiększaniu stopnia złożoności fitochemicznej w ekstrakcjach z surowców roślinnych przy użyciu wysoce wydajnej, mało szkodliwej dla środowiska i zrównoważonej techniki ekstrakcji nadkrytycznej wodą. Dr Sungho Lee (Sunjins Beauty Science/lFSCC) przedstawił podstawowe zasady ochrony przeciwłonecznej, posługując się prostymi modelami matematycznymi, a dr Tomako Sekine (Shiseido/lFSCC) opowiedziała o technologii produkcji emulsji pielęgnacyjnych zawierających cząstki stałe.

Trzecia sesja dotyczyła ochrony skóry i jej kluczowych aspektów. Dr Katarzyna Pytkowska (Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie/PTCK) przedstawiła najnowsze odkrycia w zakresie fizjologii skóry i włosów oraz ich wpływ na rozwój receptur kosmetycznych. Dr Małgorzata Miastkowska (Politechnika Krakowska/PTCK) mówiła o nowych systemach dostarczania substancji czynnych do skóry, możliwych do zastosowania w kosmetykach, a dr Isabelle Castiel (L'Oreal/lFSCC) omówiła korzyści dla skóry wynikające z ochrony przed długofalowym UVA. Sylwia Poradzisz i dr Diana Kurkowska (BioTeam/PTCK) przedstawiły nowe podejście do pielęgnacji poprzez włączenie aspektów związanych z mikrobiotą skóry. Prof. Tomasz Kobiela (Politechnika Warszawska/PTCK) mówił o biotechnologii w kosmetyce, a konkretnie starał się odpowiedzieć na pytanie, czy biotechnologia jest lepsza od natury?

Czwarta sesja dotyczyła oceny bezpieczeństwa – możliwości i wyzwań. Dr Nicola Lionetti (Labanalysis/IFSCC) przedstawił ocenę bezpieczeństwa (wytyczne UE), dr Iwona Białas (CosmetoSAFE Consulting/PTCK) mówiła o stanie wiedzy w zakresie alternatywnych testów dla celów oceny bezpieczeństwa kosmetyków, a Ewelina Drelich (ED Consulting/PTCK) omówiła wyzwania związane z oceną bezpieczeństwa produktów kosmetycznych przeznaczonych dla pacjentów onkologicznych.

W konferencji uczestniczyło ponad 120 osób, reprezentujących liczne ośrodki akademickie oraz biznes. – Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że agenda, którą zaproponowaliśmy, spotkała się z tak ogromnym zainteresowaniem i frekwencją. To była szczególna okazja do zaprezentowania w międzynarodowym środowisku wysokiego poziomu nauki na polskich uczelniach i w polskich firmach kosmetycznych, a także mocnej pozycji całej branży kosmetycznej. Hasło promujące PTCK – „Tu nauka spotyka się z biznesem” – w pełni oddaje atmosferę tego spotkania – powiedziała podczas konferencji dr Anna Oborska. Autorzy mieli możliwość przedstawienia swoich badań oraz informacji o wielu nowościach naukowych o dużym znaczeniu praktycznym. Konferencja stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów pomiędzy specjalistami z zakresu chemii kosmetycznej.

Patronami konferencji byli:

* Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSPKD),

* Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie (WSIiZ),

* Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Konferencję patronatem medialnym objęły najważniejsze media branżowe:

* Biotechnologia.pl,

* Chemia i Biznes,

* Przemysł Kosmetyczny,

* SOFW Journal,

* Świat Przemysłu Kosmetycznego,

* Wiadomości Kosmetyczne,

* Wirtualne Kosmetyki.

Konferencja „Science for Personal Care and Beauty – recent findings on cosmetology” to pierwsze międzynarodowe spotkanie, którego zorganizowanie możliwe było dzięki członkostwu PTCK w IFSCC. – Składam ogromne podziękowanie Prezydium IFSCC, a w szczególności prezesowi dr Tony’emu Gough oraz dyrektor generalnej Mary Lynn Halland, którzy przyjęli nasze zaproszenie do zorganizowania w Warszawie spotkania Prezydium, a także zgodzili się współorganizować konferencję. Dla członków władz IFSCC był to niejednokrotnie niemały wysiłek organizacyjny. Podróżujący do Warszawy prelegenci pokonali łącznie ponad 72 tys. km – dodała dr Anna Oborska.

Uwadze Państwa polecamy kolejne wydarzenia – IFSCC dwa razy w miesiącu organizuje doskonałe webinary, które prowadzą zarówno prelegenci, których mogli Państwo spotkać w Warszawie, jak i inni naukowcy z całego świata. Udział w webinarach dla członków stowarzyszeń, będących członkami IFSCC, w tym PTCK, jest wolny i bezpłatny. Kosmetologom i chemikom kosmetycznym polecamy także publikacje IFSCC o charakterze naukowym i technicznym. Znajdą je Państwo w KOSMET – najbardziej wszechstronnej na świecie internetowej bazie danych, specjalizującej się w informacjach z obszaru nauki i przemysłu kosmetycznego. KOSMET koncentruje się na nauce i technologii kosmetycznej, dermatologicznej, toksykologicznej oraz publikacjach naukowych związanych z kosmetyką.

Tych z Państwa, którzy nie dołączyli jeszcze do PTCK, a byliby zainteresowani – serdecznie zapraszamy. Prosimy o kontakt z Agnieszką Sobkowiak (tel. 881 361 611, biuro@ptck.pl), która udzieli Państwu wszystkich niezbędnych informacji. Polskie Towarzystwo Chemików Kosmetologów zostało utworzone w roku 2021, w odpowiedzi na liczne pytania i zapotrzebowanie zgłaszane przez osoby związane z przemysłem kosmetycznym i środowiskami akademickimi. PTCK od roku 2022 jest członkiem IFSCC. Istnienie towarzystwa, które łączy ludzi nauki ze środowisk akademickich z ludźmi nauki działającymi w przemyśle, jest bardzo potrzebne obu sferom. Tu nauka spotyka się z biznesem!

Źródła

Fot. PSPKD

KOMENTARZE
Newsletter