Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Mazowiecki Klaster Chemiczny zaprasza branżę kosmetyczną do współpracy
Wyzwaniem dla każdego przedsiębiorstwa jest zwiększenie jego konkurencyjności, zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym. Zdecydowanie łatwiej można to osiągnąć mając dostęp do wyników badań, nowości technologicznych, wsparcia finansowego oraz szeroko pojętej otwartej na współpracę branży. Grupa Kosmetyczna, działająca w ramach Mazowieckiego Klastra Chemicznego, oferuje taką kooperację.

Klaster jest specyficzną organizacją polegającą na koncentracji przedsiębiorstw wzajemnie się uzupełniających. Firmy przystępujące do  klastra  równocześnie ze sobą współpracują i konkurują. Wystąpienie kooperacyjnych powiązań pomiędzy podmiotami generującymi  procesy powstawania unikalnej wiedzy oraz zwiększającymi zdolności adaptacyjne, stanowi podstawę utworzenia stowarzyszenia tego typu. Ta ponadbranżowa sieć formalnych i nieformalnych powiązań pomiędzy producentami, ich dostawcami i odbiorcami, instytucjami sektora nauki oraz techniki charakteryzuje się nasilonymi przepływami informacji , a także wiedzy. Działania klastrów nakierowane są między innymi na podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności poprzez ulepszanie strategii rozwoju przy jednoczesnej profesjonalizacji procesów zarządczych.

Mazowsze jest największym i najsilniejszym ekonomicznie regionem w Polsce. Charakteryzuje się bardzo dobrze rozwiniętym sektorem badawczo-rozwojowym (B+R). To właśnie tutaj zlokalizowana jest blisko 1/3 rodzimego potencjału badawczego. W ramach szeroko pojętego przemysłu chemicznego, niewątpliwie wyróżnia się branża kosmetyczna.

Składają się na nią zarówno duże międzynarodowe koncerny, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Firmy są silnie skoncentrowane geograficznie i komunikacyjnie w trzech obszarach subregionów:

  • warszawskiego
  • płockiego
  • radomskiego

- Kooperacja, którą proponujemy, to współdziałanie w ramach klastra, na który składać się będą małe i średnie przedsiębiorstwa, działające w regionie, a stanowiące o jego sile gospodarczej. Poza tym, mimo innego profilu produkcyjnego, są ważne z punktu widzenia funkcjonowania branży jako całości. Mamy na myśli m.in producentów opakowań, maszyn oraz surowców - wyjaśnia Piotr Popik z ARMS, Sekretarza Komitetu Sterującego Klastra.

W budowaniu Grupy Kosmetycznej istotne są podmioty takie jak Instytut Chemii Przemysłowej, Politechnika Warszawska czy Instytut Wzornictwa Przemysłowego, które mogą stanowić źródłowo wykwalifikowanych ekspertów oraz zaplecze badawcze dla sektora.Obraz potencjału kosmetycznego regionu dopełnia działanie stowarzyszeń branżowych takich jak Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego czy Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości „Czyste Piękno”.

8 września 2014 r., na Pierwszym Spotkaniu Grupy Kosmetycznej Mazowieckiego Klastra Chemicznego, przedstawiciele branży podjęli decyzję o kontynuacji prac związanych tworzeniem grupy.  Drugie Spotkanie Grupy Kosmetycznej, które odbędzie się 10 lutego 2015 r., poświęcone będzie dyskusji nad strategicznymi obszarami wspólnego działania.

- Prace nad formowaniem się Grupy Kosmetycznej Mazowieckiego Klastra Chemicznego zakończą się  w kwietniu 2015 roku na Trzecim Spotkaniu Grupy Kosmetycznej Mazowieckiego Klastra Chemicznego, które będzie podsumowaniem przeprowadzonych działań. Wtedy podjęte zostaną decyzje dotyczące przyszłych działań, które pozwolą na wzmocnienie branży i skuteczniejsze działanie. Zależy nam aby wynikiem naszego spotkania były konkretne decyzje dotyczące plany pracy i harmonogramu przyszłych działań –podkreśla Piotr Popik.

 

Autor: Anna Szulc

KOMENTARZE
Newsletter