Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Konferencja legislacyjna dla biznesu: „OPAKOWANIA PRZYSZŁOŚCI – ekoprojektowanie w świetle Europejskiego Zielonego Ładu”
Konferencja legislacyjna dla biznesu: „OPAKOWANIA PRZYSZŁOŚCI – ekoprojektowanie w świetle

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego zaprasza na konferencję online pt.: „OPAKOWANIA PRZYSZŁOŚCI – ekoprojektowanie w świetle Europejskiego Zielonego Ładu”. Wydarzenie odbędzie się dnia 31 marca 2021 r.

 

 

 

Unia Europejska w ostatnim czasie bardzo zintensyfikowała działania na rzecz ochrony środowiska. Wyzwania związane ze środowiskiem i klimatem mają być wykorzystane jako okazja do wspierania wzrostu gospodarczego, a polityka Unii Europejskiej we wszystkich obszarach ma być podporządkowana kwestiom Zielonego Ładu. Opakowanie staje się – także w branżach kosmetycznej i detergentowej – jednym z wiodących elementów strategii zrównoważonego rozwoju. Celem jest ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych i zminimalizowanie zużycia surowców poprzez utworzenie zamkniętej pętli procesów, w myśl zasad „Circular Economy”. Kolejne firmy deklarują przejście na opakowania nadające się do recyklingu, kompostowania lub wielokrotnego użytku.

Zapraszamy Państwa do udziału w szerokiej debacie o opakowaniach przyszłości w branży kosmetycznej i detergentowej. Mamy nadzieję, że, uczestnicząc w konferencji, zdobędą Państwo wiedzę, która pomoże dobrze przygotować się do nieuchronnych zmian zachodzących w otoczeniu prawnym.

Prelegentami, których zaprosiliśmy do udziału w konferencji, są najlepsi polscy eksperci:

* Krzysztof Baczyński | Prezes Zarządu, ZP EKO PAK,

* Adam Fotek | Ekspert ds. Badań, JS Hamilton Poland S.A.,

* dr inż. Anna Kozera-Szałkowska | Dyrektor Zarządzająca, PlasticsEurope Polska,

* Marta Krawczyk | Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.,

* Konrad Nowakowski | Kierownik Zespołu Ekologii Opakowań, Sieć Badawcza Łukasiewicz – IBWCH COBRO,

* Robert Szyman | Dyrektor Generalny, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych,

* Jakub Tyczkowski | Prezes Zarządu, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.,

* Małgorzata Wadzińska | Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

Europejski Zielony Ład (Green Deal) stawia przed licznymi branżami nowe szanse i wyzwania – dotyczą one także branż kosmetycznej i detergentowej. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną najistotniejsze zmiany, których możemy spodziewać się w bliskiej przyszłości, a także ich konsekwencje dla przemysłu oraz polskiego systemu gospodarki opakowaniami. Wiążą się one z jednej strony z nowymi kosztami, które będą ponosić producenci (ROP, plastic tax), a z drugiej strony z nową filozofią prowadzenia biznesu.

Producenci muszą dążyć do zamknięcia obiegu opakowań w gospodarce tak, aby jako odpady nie trafiały do środowiska, a mogły zostać ponownie wykorzystane jako surowiec. Cel, jakim jest ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych i zminimalizowanie zużycia surowców, wiąże się z koniecznością ekoprojektowania opakowań, rozumianego jako włączenie aspektów środowiskowych do projektowania i rozwoju wyrobu. Jak więc podejść do kwestii wyboru opakowań? Jakie są realia recyklingu odpadów opakowaniowych w branżach kosmetycznej i detergentowej? Jakie kryteria przyjąć przy projektowaniu opakowań? Jaka jest przydatność do recyklingu opakowań po produktach kosmetycznych i detergentowych? Na te i inne pytania uzyskają Państwo odpowiedzi podczas konferencji. Przypomnimy Państwu także o wymaganiach prawnych i praktycznych problemach dotyczących opakowań kosmetyków i detergentów.

Pamiętajmy, że Europejski Zielony Ład to z jednej strony zaostrzające się wymagania prawne, ale z drugiej – także rosnąca świadomość konsumentów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na to, czy towary są produkowane w sposób przyjazny dla środowiska. Na opakowanie warto zatem patrzeć również jako na źródło przewag konkurencyjnych.

Program konferencji znajdą Państwo tutaj.

Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie:

* właścicieli i kadrę zarządzającą,

* pracowników działów odpowiedzialnych za projekty związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska,

* pracowników zajmujących się optymalizacją produktów oraz opakowań, ekoprojektowaniem, kwestiami związanymi z wpływem produktu na środowisko w całym cyklu jego życia,

* pracowników działów kontroli jakości, badawczo-rozwojowych i wdrożeń,

* pracowników działów marketingu i rozwoju produktu.

Uwaga! Pracownicy firm członkowskich Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego otrzymują atrakcyjne rabaty. 

Tu dokonają Państwo rejestracji.

Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji!

KOMENTARZE
Newsletter