Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zespół naukowców z National University of Singapore, NUS (Singapur) oraz Institut Jacques Monod, IJM (Francja) badających mechanizmy zachowania się komórek skóry w procesach gojenia ran, dokonał ważnego odkrycia. Okazało się, że komórki naskórka - keratynocyty migrując ponad obszarami pozbawionymi macierzy zewnątrzkomórkowej (wskutek uszkodzenia skóry) tworzą „mosty” wielokomórkowe.

 

Badania prowadzone przez zespół profesora Lim Chwee Teck (NUS, Singapur) oraz profesora Benoit Ladoux (IJM, Francja) miały na celu obserwację zachowania komórek naskórka - keratynocytów w procesach gojenia się ran. Gojenie się ran jest procesem złożonym. Wyróżnia się fazy: oczyszczania (zapalenie), przebudowy (odrost nabłonka, naczyń i nerwów, migracja komórek), obkurczania i wytwarzanie blizny (synteza i uporządkowanie się kolagenu). Naukowcy zbadali w jaki sposób komórki skóry uczestniczą w fazie przebudowy i migrują do miejsc, które są w trakcie procesu gojenia. Okazało się, że w strefach gojących się, pozbawionych macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) keratynocyty. tworzą wielokomórkowe „mosty”. Dla przypomnienia, ECM jest kompleksem złożonym z makrocząsteczek (m.in. kolagen, polisacharydy i glikoproteiny) na którym spoczywają komórki. Pełni wiele ważnych funkcji, m.in. uczestniczy w przenoszeniu sygnałów między komórkami, utrzymaniu ich kształtu oraz w procesach migracji i wzrostu komórek. W procesie gojenia ran ECM jest niezbędna do migracji keratynocytów z brzegów rany, epitelializacji powierzchni rany oraz tworzenia blizny. W momencie uszkodzenia skóry komórki skóry właściwej - fibroblasty rozrastają się i produkują ECM. Jednakże proces zajmowania przez ECM powierzchni ulegającej procesowi gojenia trwa. Naukowcy odkryli, że mimo braku ECM w niektórych miejscach keratynocyty są zdolne do tworzenia „mostów” wielokomórkowych ponad strefami pozbawionymi ECM i migracji z jednego miejsca gojenia do drugiego.

Zrozumienie procesu gojenia ran może przyczynić się do stworzenia nowych rozwiązań inżynierii tkankowej skóry, jak stwierdził prof. Lim - „Musimy przeprowadzić szczegółowe badania różnych czynników regulujących gojenie się ran, abyśmy mogli lepiej zrozumieć proces naprawy i regeneracji tkanek. Mamy nadzieję, że nasze badania utorują drogę do projektowania lepszych alternatyw, które przezwyciężą obecne ograniczenia w dziedzinie inżynierii tkankowej skóry. Wierzymy, że przyczynią się się m.in. do polepszenia leczenia oparzeń skóry".

Źródła

 

Vedula S. R. K., Hirata H., Nai M. H., Brugués A., Toyama Y., Trepat X., Lim Ch. T., Ladoux B, Epithelial bridges maintain tissue integrity during collective cell migration, Nature Materials, 2013.

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/12/131213092848.htm

http://czasopisma.viamedica.pl/apm/article/viewFile/29593/24347

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter