Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Katalog nanomateriałów w produktach kosmetycznych już dostępny
Prawo kosmetyczne, którego formę pisemną stanowi głównie rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 jasno stwierdza, iż Komisja ma udostępnić katalog nanomateriałów, do których zalicza się między innymi barwniki, substancje promieniochronne, konserwujące, które stosowane są w produktach kosmetycznych wprowadzanych do obrotu. Katalog ten zawierać ma także warunki narażenia, które mogą zostać przewidziane. Ponieważ badania naukowe dotyczące nanomateriałów są stale prowadzone, katalog może podlegać zmianom, będzie regularnie aktualizowany oraz podawany do wiadomości publicznej. Informacje podane w Katalogu oparte są na danych przekazanych przez osoby odpowiedzialne.

Prawo w Unii Europejskiej dotyczące wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu mówi o tym, iż wszystkie kosmetyki muszą być zgłoszone drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu służącego zgłaszaniu produktów kosmetycznych – CPNP (Cosmetic Products Notification Portal). Jest to ważne w celach zachowania nadzoru nad rynkiem kosmetycznym oraz umożliwienia szybkiej interwencji lekarskiej. Zgłaszane są wówczas także nanomateriały obecne w produkcie. Katalog, o którym mowa zawiera zatem informacje dotyczące nanomaterialów w kosmetykach, które przekazane zostały Komisji Europejskiej za pomocą portalu CPNP. W związku z tym, istniała konieczność uściślenia i uspójnienia informacji, dotyczących nanometariałów w kosmetykach, które trafiały do portalu CPNP. Nieścisłości dotyczyły między innymi tego, iż zgłaszane były substancje, które nie do końca istniały w formie nanomateriałów. W związku z tym, Komisja Europejska narzuciła wszystkim osobom odpowiedzialnym obowiązek sprawdzenia i skorygowania informacji. Ponadto przemysł oraz państwa członkowskie zostały zaangażowane w działania mające na celu ciągłą poprawę jakości i wiarygodności danych informacji zgłaszanych do CPNP. Dzięki tym wszystkim czynnikom, powstał katalog zawierający spójne i dokładne dane będące wykazem nanomateriałów, ich nazw i funkcji, w tym funkcji barwników, substancji konserwujących i promieniochronnych. Niektóre z tych substancji mają więcej niż jedną funkcję. Warto jednak zaznaczyć, iż katalog ten ma wartość informacyjną i stale jest normalizowany według zmieniających się danych.

KOMENTARZE
news

<Sierpień 2022>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Newsletter