Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Innowacje w kosmetykach – czy da się coś nowego jeszcze wymyślić?
Innowacje w kosmetykach – czy da się coś nowego jeszcze wymyślić?

Mówiąc o innowacjach, warto rozpocząć od zdefiniowania tego określenia. W potocznym rozumieniu często jest tak określany nowy produkt. Wedle jednak definicji jednego z największych światowych ekonomistów, Josepha A. Schumpetera, jest to dużo szersze pojęcie. Opracował on w połowie XX w. model, gdzie omawiana innowacja stanowi pewne podstawowe zjawisko, które odpowiada za rozwój gospodarczy.

 

 

Tłumaczył je jako połączenie kapitału oraz środków produkcji, obejmujące swoim zasięgiem pięć następujących kategorii:

1. introdukcja nowego produktu (wprowadzenie nowego towaru, usługi itp., z którym klienci nie mieli jeszcze styczności),

2. introdukcja nowego sposobu wykonywania produktu (wdrożenie nowego sposobu produkcji niewypróbowanego w danej gałęzi przemysłu),

3. otwarcie nowego rynku (na którym rzeczona gałąź krajowego przemysłu wcześniej nie występowała – bez względu, czy rynek istniał uprzednio, czy nie),

4. pozyskanie dotąd nieznanego źródła surowców lub półfabrykatów (bez względu na to, czy dane źródło już istniało, czy zostało nowo odkryte),

5. tworzenie nowych struktur rynkowych w przemyśle (np. wdrożenie nowego sposobu organizacji danego przemysłu).

Pomimo tego, że ekonomista ten żył w dobie największych przemian przemysłowych, do których odnosił omawiane zasady, uważam, że model jego jest uniwersalny i przekłada się również na współczesną branżę kosmetyczną.

Introdukcja nowego produktu

Jest to ścieżka wprowadzania innowacji, która jest nam najbardziej znana oraz – odnoszę wrażenie – w obecnych czasach najtrudniejsza. W dobie dużej dywersyfikacji producentów w Polsce oraz wysokiej konkurencyjności rynku bardzo trudno jest wprowadzić towar, który znacząco będzie się wyróżniać, a co najważniejsze – sprzedawać się. To, co jednak może być kluczem do sukcesu, to trendy rynkowe. Obecnie zyskały wysoką popularność proste, naturalne receptury. Trzeba pamiętać, że wprowadzenie innowacji to nie tylko nowy produkt, ale również ulepszenie (lub w omawianym przypadku uproszczenie) obecnego.

Introdukcja nowego sposobu wykonywania produktu

Jeżeli nie mamy pomysłu na nowy produkt, innowacją może być jego nowa forma produkcji, wytwarzania czy nawet dostarczania do klienta. Jako idealny przykład w tej przestrzeni może posłużyć uruchomienie dozowników w wielu sieciach w Polsce przez firmę Yope. Ten producent kosmetyków zastosował automaty umożliwiające uzupełnienie danego produktu, używając naszego obecnego już pustego opakowania. Technologia ta pozwala ograniczyć zużycie plastiku, wpisuje się w trendy eco, dba o środowisko oraz myślę, że w finalnym rozrachunku – pozwala ograniczyć koszty produkcji.

Otwarcie nowego rynku

Mając dobre, sprawdzone produkty, nie zawsze należy na siłę je zmieniać, a wręcz odwrotnie – oprzeć marketing i przekaz do klienta, podkreślając jakość i klasyczne rozwiązania. Poszukując innowacji w takiej sytuacji, dobrą okazją może być zbadanie nowych rynków zbytu. W ostatnim czasie zaczęły zyskiwać na uznaniu rynki arabskie, bardzo ciepło przyjmujące produkty z Europy. Warto pamiętać, że każda kultura charakteryzuje się swoimi wymaganiami kulturowymi oraz restrykcjami prawnymi. W przypadku rynków, gdzie dominuje islam, zwróciłbym uwagę, aby przeprowadzić badania czystości halal swoich produktów. Określają one, jakie substancje nie mogą się pojawić w produkcie, np. DNA zwierzęce czy alkohol. Nową, szybko rozwijającą się odnogą rynku kosmetycznego są również kosmetyki konopne. Popularyzacja CBD oraz zmiany legislacyjne dają coraz większe możliwości wprowadzenia nowych produktów lub powiększenia obecnych o nowe składniki. Podkreślam jednak, że wdrażając produkt na kolejny rynek, warto uprzednio zwrócić uwagę na obowiązujące regulacje prawne.

Pozyskanie dotąd nieznanego źródła surowców lub półfabrykatów

W dobie światowej globalizacji warto wykorzystać dostępne możliwości i poszukać surowców w innych częściach świata. Dzięki temu można opracować nowy produkt lub ulepszyć obecny, wykorzystując nowe możliwości. Innowację w tym obszarze również możemy wprowadzić dzięki znalezieniu substytutów dla aktualnie stosowanych składników. Nie raz się okazało, że import zamiennika o takich samych właściwościach umożliwia obniżenie kosztów lub nawet zwiększenie jakości samego produktu. Inspiracji najlepiej szukać wśród konkurencji. Rynek kosmetyczny obecnie jest wyjątkowo rozwinięty na cały świecie. Dzięki temu mamy możliwość obserwacji, jakie trendy lub surowce są wykorzystywane na innych kontynentach.

Tworzenie nowych struktur rynkowych w przemyśle

Obecny rynek kosmetyczny w Polsce jest bardzo rozdrobniony pomiędzy dużą ilość przedsiębiorstw. Wedle danych opracowanych przez Bank Pekao w naszym kraju pod koniec 2021 r. było zarejestrowanych 600 przedsiębiorstw z zakresu produkcji kosmetyków, co dało nam 3. miejsce w Europie. Sytuacja ta jest bardzo korzystna z pozycji konsumenta, jednak dla firm stanowi wysoki poziom konkurencji, który wymaga znaczących nakładów na marketing oraz promocję, aby dotrzeć do odbiorcy. Dobrym rozwiązaniem może być zmiana struktury firmy poprzez połączenie się w konsorcja lub udział w ramach większych grup kapitałowych. Formą innowacji może być łączenie sił, aby mniejszym nakładem czerpać większe korzyści.

Czy da się opracować innowacje w kosmetykach?

Mam nadzieję, że mój artykuł odpowiedział na to jednoznacznie. Pomimo tego, że domyślnie ukierunkujemy się na jeden z przedstawionych powyżej punktów, musimy brać pod uwagę, iż wszystkie te elementy są silnie ze sobą powiązane. Tworząc nowy produkt, często poszukujemy nowych rynków lub innych form jego produkcji i dystrybucji. Myśląc o kolejnym rynku, szukamy nowych możliwości współpracy lub podpisujemy umowy na wyłączną sprzedaż. Innowacja to zjawisko, na które składa się na bardzo wiele czynników, jednak jest ona wymagana, aby mówić o rozwoju zarówno naszej firmy, jak i całej branży.

Autor: Łukasz Miernik, współzałożyciel MPR Labs – Badania i Rejestracja Kosmetyków

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/illustrations/pomys%c5%82-%c5%bcar%c3%b3wka-innowacja-inspiracja-4867554/

KOMENTARZE
Newsletter