Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Grupa Kosmetyczna zaczyna działać!
Wyzwaniem dla każdego przedsiębiorstwa jest zwiększenie jego konkurencyjności, zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym. Zdecydowanie łatwiej można to osiągnąć mając dostęp do wyników badań, nowości technologicznych, wsparcia finansowego oraz szeroko pojętej otwartej na współpracę branży. Grupa Kosmetyczna, działająca w ramach Mazowieckiego Klastra Chemicznego, oferuje taką kooperację. 24 czerwca 2015 roku zapraszamy na IV SPOTKANIE MAZOWIECKIEJ GRUPY KOSMETYCZNEJ do Płocka.

Klaster jest specyficzną organizacją polegającą na koncentracji przedsiębiorstw wzajemnie się uzupełniających.

Firmy przystępujące do  klastra  równocześnie ze sobą współpracują i konkurują. Wystąpienie kooperacyjnych powiązań pomiędzy podmiotami generującymi  procesy powstawania unikalnej wiedzy oraz zwiększającymi zdolności adaptacyjne, stanowi podstawę utworzenia stowarzyszenia tego typu. Ta ponadbranżowa sieć formalnych i nieformalnych powiązań pomiędzy producentami, ich dostawcami i odbiorcami, instytucjami sektora nauki oraz techniki charakteryzuje się nasilonymi przepływami informacji , a także wiedzy. Działania klastrów nakierowane są między innymi na podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności poprzez ulepszanie strategii rozwoju przy jednoczesnej profesjonalizacji procesów zarządczych.

- Kooperacja, którą proponujemy, to współdziałanie w ramach klastra, na który składać się będą małe i średnie przedsiębiorstwa, działające w regionie, a stanowiące o jego sile gospodarczej. Poza tym, mimo innego profilu produkcyjnego, są ważne z punktu widzenia funkcjonowania branży jako całości. Mamy na myśli m.in producentów opakowań, maszyn oraz surowców - wyjaśnia Piotr Popik z ARMS, Sekretarza Komitetu Sterującego Klastra.

Źródła

http://www.holycrossmcc.com/2015/04/sharing-together/

KOMENTARZE
Newsletter