Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Gorący temat w branży. Brexit – jak bardzo odczuje go przemysł kosmetyczny?
 Gorący temat w branży. Brexit – jak bardzo odczuje go przemysł kosmetyczny?
Brexit jest gorącym tematem w wielu branżach. Nie jest obojętny także przemysłowi kosmetycznemu i chemicznemu. Jakie główne konsekwencje niesie za sobą Brexit w branży chemicznej i kosmetycznej? W jaki sposób założenia Brexitu wpłyną na swobodny przepływ towarów?

 

 

 

Stałe zmiany legislacyjne wymagają ogromnej uważności zarówno od firm produkujących kosmetyki, jak i od dostawców surowców do tejże produkcji. Producenci muszą bacznie śledzić wszelkie nowe rozporządzenia, ustawy i poprawki odnośnie do nowych regulacji o składnikach obecnych w recepturach kosmetyków. Natomiast dostawcy muszą stale dostosowywać się do uzupełniania i aktualizacji dokumentacji oraz spełniać nowe wymagania dotyczące transportu towarów. Wymagania prawne dotyczą tworzenia kart charakterystyki mieszanin, podążania za rozporządzeniem REACH, komunikacji w łańcuchu dostaw. Mieszaniny stwarzające zagrożenie mają być zgłaszane do Inspektora ds. Substancji Chemicznych za pomocą krajowego systemu ELDIOM. Niektóre kosmetyki oraz surowce kosmetyczne są też niebezpieczne w transporcie. Dotyczy to wyrobów perfumeryjnych, olejków eterycznych, produktów w opakowaniach aerozolowych, materiałów klasyfikowanych jako działające szkodliwie na środowisko.

Zagadnienie będzie szczegółowo omówione podczas wykładu  pt. „Brexit – wyzwanie dla branży chemicznej”, który zostanie wygłoszony 11 czerwca br. podczas konferencji Beauty Innovations 2019 przez Panią Annę Królak, która zajmuje stanowisko Starszego Specjalisty ds. REACH i CLP w THETA Doradztwo Techniczne.

– Wielka Brytania jest dla Polski bardzo ważnym partnerem handlowym i jej wyjście z Unii Europejskiej stanowi dla polskich i innych przedsiębiorców z europejskiego obszaru gospodarczego dużo wyzwanie. Wraz z Brexitem tracą moc wszystkie rejestracje, zgłoszenia i zezwolenia wykonywane zgodnie z unijnymi przepisami zarówno dla samych kosmetyków, jak i surowców do ich produkcji.  Z drugiej strony, chcąc wprowadzić swoje produkty na teren Zjednoczonego Królestwa po Brexicie, trzeba będzie spełnić wymagania, które wcześniej nie obowiązywały. Jak sobie z tym poradzić? Czy Unia Europejka i Wielka Brytania są do tego przygotowane? Jak złagodzić skutki Brexitu dla naszego przedsiębiorstwa i ile będzie nas to kosztowało? Na wszystkie te pytania postaramy się znaleźć odpowiedź podczas wystąpienia – mówi dr Tomasz Gendek, THETA Doradztwo Techniczne.

KOMENTARZE
Newsletter