Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Dr Jacek Arct inauguruje program stypendialny dla studentów z Ukrainy i zaprasza firmy kosmetyczne do współpracy
Dr Jacek Arct inauguruje program stypendialny dla studentów z Ukrainy i zaprasza firmy kosm

Dr Jacek Arct – nestor polskiej kosmetologii, wieloletni wykładowca chemii kosmetycznej na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, konsultant naukowy, twórca i wieloletni rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia – kieruje do firm branży kosmetycznej i detergentowej zaproszenie do współtworzenia programu stypendialnego dla studentów z Ukrainy.

 

 

Dr Jacek Arct z przekazem do środowiska biznesu 

W liście do sponsorów dr Jacek Arct pisze: […] „Pomysł stypendium zrodził się w mrocznym, tragicznym dla Ukrainy czasie. Trwa wojna, giną ukraińscy obywatele, zakres zniszczeń już jest ogromny, a co przyniesie jutro, tego nie wiemy. Jednak mocno wierzymy, że każde szaleństwo kiedyś się kończy i szaleńców spotka sprawiedliwość. Ukrainę trzeba będzie odbudować, pomóc, jak najszybciej, zająć należne jej miejsce. Miejsce wśród demokratycznych, nowoczesnych społeczeństw Europy. Do tego potrzebne jest dobrze wykształcone społeczeństwo. Chcemy, choć trochę, pomóc uczącym się w Polsce Ukraińcom […].

 

Stypendium im J. Arcta

Stypendium jest przyznawane studiującym w Polsce Ukraińcom na kierunkach studiów: chemia, biochemia, biotechnologia, biologia, kosmetologia, weterynaria i zootechnika, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne, należących do grup studiów: biologiczno-przyrodniczych, medycznych, ścisłych, technicznych oraz rolniczych i leśnych. Ubiegać się o nie mogą wyłącznie osoby, które zaliczyły na wymienionych wyżej kierunkach co najmniej jeden rok studiów. Zgłoszenie należy przysyłać pocztą lub skany dokumentów e-mailem, oryginały zaś dostarczyć w ciągu 14 dni pod rygorem cofnięcia stypendium. Wysokość stypendium wynosi 1 tys. zł brutto miesięcznie i jest ono przyznawane na jeden rok akademicki (12 miesięcy), od października każdego roku włącznie.

O przyznaniu stypendium decyduje, do dnia 10 października każdego roku, na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydata, komitet stypendialny, złożony z co najmniej trzech osób, powołanych przez dr. J. Arcta lub osobę przez niego upoważnioną. Komitet w uzasadnionych przypadkach może cofnąć stypendium. Osoba otrzymująca stypendium składa na koniec roku akademickiego sprawozdanie o postępach w nauce i ma obowiązek zawiadomienia komitetu stypendialnego o przerwaniu nauki w ciągu roku. W przypadku, gdy osoba rezygnuje ze studiów w trakcie trwania roku akademickiego, komitet stypendialny może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać wypłacanie stypendium. W sprawach spornych decyduje sąd właściwy dla komitetu stypendialnego.

 

Jak można pomóc? 

Stypendium finansowane jest za pośrednictwem Fundacji dr Seidla z celowych wpłat fundatorów. Wpłaty na rok 2022-2023 można nadsyłać na konto Fundacji dr Seidla: nr 06 1240 6029 1111 0000 4790 1041, prowadzone w banku PEKAO S.A., z zaznaczeniem celu, jakim jest stypendium. Pierwszej wpłaty w wysokości 12 tys. zł osobiście – z prywatnych środków – dokonał dr Jacek Arct. Fundacja serdecznie poleca uwadze tę inicjatywę – zarówno ze względu na jej szczytny cel, jak i osobę patrona. Szczegółowe informacje, w tym regulamin przyznawania stypendium oraz dokumenty, które będą wypełniać kandydaci, znajdą Państwo na stronie Fundacji. Adres komitetu stypendialnego: Fundacja dr Seidla, 01-100 Warszawa, ul. Człuchowska 12a, e-mail: j.arct@drseidel.pl.

PSPKD/Fundacja dr Seidla

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/illustrations/ukraina-pok%c3%b3j-r%c4%99ce-wsparcie-7071043/

KOMENTARZE
news

<Lipiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter