Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Co zrobić, gdy mój produkt nie należy do żadnej kategorii IFRA?
Co zrobić, gdy mój produkt nie należy do żadnej kategorii IFRA?

Posiadanie produktu, który nie został zaklasyfikowany do żadnej kategorii IFRA, może budzić pewne wątpliwości. Warto jednak zauważyć, że Tabela IFRA zawiera jedynie niepełną i ilustracyjną listę produktów konsumenckich dostępnych na rynku. Ze względu na różnorodność istniejących produktów oraz wprowadzanie nowych na rynek IFRA nie może dostarczyć szczegółowej listy kategoryzacji dla wszystkich produktów konsumenckich.
 

 

Zaleca się, aby dostawca zapachów oraz producent skonsultowali się w sprawie odpowiedniej kategorii dla produktów konsumenckich, które nie zostały uwzględnione w żadnej z kategorii IFRA.

  • Jeśli interesariusz pragnie, aby rodzaj produktu został oficjalnie uwzględniony w Standardowych Kategoriach IFRA (a tym samym w Przewodniku IFRA), konieczne jest zaangażowanie się Ekspertów Grupy QRA.
  • Należy dostarczyć szczegółowy zestaw danych (w tym informacje dotyczące ekspozycji), aby umożliwić Grupie Ekspertów QRA podjęcie decyzji w sprawie kategoryzacji produktu.
  • Formularz danych można pobrać ze strony internetowej IFRA i należy przesłać go do RIFM (rifm@rifm.org) z kopią do IFRA (mvey@ifrafragrance.org).

W razie dodatkowych pytań lub potrzeby wsparcia warto skonsultować się bezpośrednio z IFRA lub ze mną, chętnie pomogę.


Ewelina Drelich

Safety Assessor, specjalista ds. REACH i CLP

e-mail: kontakt@kartymsds.pl | www: kartymsds.pl

Instagram | LinkedIn

Źródła

Fot. Adobe Stock, 618026714, licencja: Biotechnologia.pl

KOMENTARZE
Newsletter