Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Bezpieczeństwo i standardy sanitarne w gabinecie
17.12.2004

Gabinet kosmetyczny jest jednym z miejsc, w którym, podczas wykonywanych czynności zarówno klient jak i kosmetyczka narażeni są na zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi (głównie bakterie, wirusy i grzyby). Zagrożenie stwarza bezpośredni kontakt kosmetyczki ze skórą klienta w czasie zamierzonego lub przypadkowego przerwania ciągłości tkanek, ale także stan środowiska, w jakim usługa jest wykonywana, a więc: narzędzia, sprzęt, materiały oraz otoczenie. Potencjalnym zagrożeniem są również preparaty stosowane w gabinetach kosmetycznych (uczulenia, alergie), a także inne czynniki np. promieniowanie UV. Do najważniejszych zagrożeń biologicznych, na jakie narażony jest personel gabinetów kosmetycznych, możemy zaliczyć zagrożenia pochodzące od klientów oraz z materiałów i urządzeń znajdujących się w gabinecie. Do tych pierwszych, w zależności od pochodzenia, zaliczamy: Zakażenia biologiczne, związane z chorobami skóry, paznokci i włosów:

 • przede wszystkim grzybice wywoływane przez drożdżaki Candida (głównie gatunek C. albicans), ale i inne grzyby (grzybice skóry owłosionej i nieowłosionej)
 • grzyby Pityrosporum (łupież)
 • bakterie ropotwórcze np. gronkowiec złocisty, (inne gatunki gronkowców), paciorkowce ropotwórcze ( inne paciorkowce  - hemolizujące),
 • wirusy papilloma (HPV – human papilloma virus) odpowiedzialne są za zakażenia typu brodawek, brodawczaków, ale również nowotwory skóry i błon śluzowych
 • Zakażenia wirusowe, przy których ryzyko zwiększa się w przypadku przerwania ciągłości tkanek, głównie skóry i błon śluzowych:
 • wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B, hepatitis B), zalecana profilaktyka – szczepienie ochronne,
 • wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C, hepatitis C), brak możliwości profilaktyki,
 • wirus HIV odpowiedzialny za AIDS – brak możliwości profilaktyki,
 • We wszystkich wymienionych przypadkach, jeżeli istnieje możliwość kontaktu z krwią, tkankami itp. przy stosowaniu ostrych narzędzi, obowiązuje stosowanie rękawiczek ochronnych, zabezpieczania narzędzi itp., pojemniki na odpady zakaźne lub stosowanie jednorazowego sprzętu. Zakażenia przenoszone drogą powietrzną, kropelkową:
 • wirusy grypy i inne wirusy oddechowe,
 • Haemophilus influenzae, paciorkowce (z jamy ustnej), gronkowce złociste,
 • gruźlica i inne Mycobactina – tu szczepienie ochronne obowiązkowe,
 • W przypadku zakażeń przenoszonych drogą powietrzną – profilaktyka powinna obejmować np. maski ochronne na twarz, ale również okulary stanowiące ochronę dla śluzówki oka. Zagrożenia biologiczne pochodzące z materiałów i urządzeń wykorzystywanych w gabinetach kosmetycznych to między innymi grzyby (grzybice), w przypadku pomieszczeń odnowy biologicznej, ale również zagrożenia pochodzące od urządzeń rozpylających, ścierających tj. tworzących aerozole, które stwarzają możliwość zakażenia drogą oddechową, różnymi drobnoustrojami. Przystąpienie Polski do UE oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej, regulują zasady postępowania i prowadzenia działalności w gabinetach kosmetycznych oraz sposoby postępowania mające na celu zapobieganie chorobom zakaźnym i zakażeniom. Gabinety kosmetyczne mają dwa lata na dostosowanie się do wymogów określonych w rozporządzeniu. Z drugiej strony należy pamiętać o obowiązkach, jakie nakłada na pracodawców art. 226 kodeksu pracy (ostatnie brzmienie tego artykułu zgodnie z Dyrektywą Rady 89/391/EWG) w zakresie zabezpieczania pracowników (a więc personelu gabinetu) przed oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia poprzez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących tych zagrożeń lub ograniczających możliwość ich występowania. Wspomniane regulacje prawne oraz istniejące zagrożenia wymuszają stworzenie odpowiednich zapisów dot. procedur mycia, dezynfekcji i sterylizacji, a także wszelkich czynności zmierzających do wyeliminowania szkodliwych czynników mikrobiologicznych ze środowiska usług kosmetycznych, kosmetyczno – fryzjerskich itp. Oferta Firmy Bio – Chic dotycząca monitoringu mikrobiologicznego jest skierowana do gabinetów XXI wieku, które oferując klientom szeroki wachlarz nowoczesnych zabiegów stawiają na komfort i bezpieczeństwo. Informacja o stałym monitoringu mikrobiologicznym gabinetu umieszczona w widocznym miejscu jest pozytywnie odbierana przez klientów i stanowi doskonałą reklamę gabinetu. Sprawdziliśmy – to działa! Zapraszamy do współpracy i do kontaktu również firmy kosmetyczne i farmaceutyczne zainteresowane badaniami mikrobiologicznymi produktu i środowiska produkcyjnego oraz możliwością sięgania po dotacje unijne na rozwój i podnoszenie standardów.

   

  BIO – CHIC Sp. z o.o. ul. Chłodna 56/60 00 – 872 Warszawa tel. 22 661 64 15, 22 654 15 89 fax. 22 661 64 32 e – mail: projekt@bio-chic.pl lub biuro@bio-chic.pl www.bio-chic.pl

  BIO – CHIC Sp. z o.o.
  KOMENTARZE
  Newsletter