Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Apel 16 organizacji branżowych w sprawie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta
Apel 16 organizacji branżowych w sprawie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta

16 organizacji branżowych – w tym KosmetyczniPL – wystąpiło z apelem w sprawie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, tj. ROP, do wicepremiera Jarosława Gowina oraz ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki. Wspólnie zaproponowaliśmy, by projektowanie nowego modelu ROP uwzględniało przede wszystkim nadrzędne cele tej regulacji.

 

 

Cele środowiskowe, w tym te dotyczące recyklingu, mają nas doprowadzić do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem. Kwestie finansowe natomiast (sposób poboru, wydatkowania i określania wielkości strumienia środków finansowych) to mechanizmy umożliwiające realizację celów środowiskowych. Nie są one celem samym w sobie. Ich właściwy przepływ ma stymulować mechanizmy zwiększające efektywność systemu. Realnym płatnikiem w systemie ROP nie jest wprowadzający produkty w opakowaniach, tylko konsument, a realnym beneficjentem całego systemu nie jest gmina czy recykler, a społeczeństwo i środowisko.

– Podobnie jak pozostali sygnatariusze listu uważamy, że przy projektowaniu nowego modelu ROP należy wziąć pod uwagę w szczególności trzy kluczowe elementy, warunkujące efektywność nowego systemu i umożliwiące osiągnięcie celów recyklingu opakowań. Chodzi o pokrywanie rzeczywistych kosztów netto procesu finasowania zagospodarowania odpadów opakowaniowych, ustalenie wysokości stawek opłat na podstawie kalkulacji optymalnego ilościowo i jakościowo systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi przy zachowaniu efektywności ekonomicznej z zastosowaniem kosztu netto oraz jasne zdefiniowanie celów, ról, odpowiedzialności i działań każdego uczestnika systemu na poszczególnych etapach. Tylko tak skonstruowany system ROP umożliwi poprawę gospodarki odpadami w naszym kraju i realizację założonych celów w perspektywie zbliżającego się 2025 r. Taki system nie może powstawać bez udziału strony biznesowej – głównego kontrybutora opłat ROP – komentuje Blanka Chmurzyńska-Brown, dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.

Pod apelem podpisali się: Fundacja PlasticsEurope Polska, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny, Polska Federacja Producentów Żywności, Wody Mineralne i Źródlane – Stowarzyszenie Woda!, Związek Producentów AGD, APPLIA Polska, Fundacja ProKarton, Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego oraz Konfederacja Lewiatan. Pełna treść apelu znajduje się na stronie Konfederacji Lewiatan

KosmetyczniPL

KOMENTARZE
Newsletter