Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Akty prawne KE istotne dla branży kosmetycznej i środków czystości
13.06.2006
Wśród europejskich aktów prawnych, których publikacja nie jest obowiązkowa, znalazły się następujące akty prawne, istotne dla branży kosmetycznej i środków czystości:


  • Zalecenie Komisji z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka dla następujących substancji: ftalandibutylu; 3,4-dichloroanilina; ftalan diizodecylowy; kwas 1,2-benzenodikarboksylowy, dwu-rozgałęzione C9-11 estry alkilowe, bogate w C10; ftalan diizodecylowy; kwas 1,2-benzenodikarboksylowy, dwu-rozgałęzione C8-10 estry alkilowe, bogate w C9; kwas etylenodiaminotetraoctowy; octan metylu; kwas monochlorooctowy; n-Pentan; etylenodiaminotetraoctan tetrasodu (dokument 2006/283/WE, Dz. U. UE L104/45)
  • Decyzja Komisji z dn. 9 lutego 2006 r. zmieniająca decyzje 96/335/WE ustanawiającą wykaz i powszechne nazewnictwo składników stosowanych w produktach kosmetycznych (dokument 2006/257/WE Dz.U.UE L97/1).
  • W/w dokumenty dostępne są w dziale Dyrektywy unijne

    KOMENTARZE
    Newsletter