Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Kosmetologia

VII Krajowe Sympozjum Naturalne i Syntetyczne Produkty Zapachowe i Kosmetyczne
Data rozpoczęcia:
2018-07-02
Data zakończenia:
2018-07-04
Organizator:
POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI INSTYTUT PODSTAW CHEMII ŻYWNOŚCI
Miejsce
ŁÓDŹ
Link do strony

Tematyka sympozjum dotycząca naturalnych i syntetycznych związków zapachowych, aromatów spożywczych oraz surowców i produktów kosmetycznych, obejmuje następujące zagadnienia:

*izolowanie,

*syntezę,

*analizę składu,

*określanie struktury,

*właściwości biologiczne,

*zastosowanie.

FORMY PREZENTACJI:

*komunikat ustny,

*poster.

Uczestnik może zaprezentować jeden komunikat i jeden poster.

Sympozjum rozpocznie się 2 lipca (poniedziałek) o godz. 14:00, a zakończy 4 lipca (środa) o godzinie 14:00. 

Sympozjum odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przy ul. Rogowskiej 26 w Łodzi.

KOSZT UCZESTNICTWA (udział w obradach, materiały sympozjum, przerwy kawowe, obiady, kolacja, bankiet):

*przed 30 kwietnia – 700 PLN (dla studentów i doktorantów 550 PLN), 250 PLN(opłata jednodniowa),

*po 30 kwietnia – 800 PLN (dla studentów i doktorantów 650 PLN), 300 PLN (opłata jednodniowa).

WAŻNE TERMINY:

*do 28 lutego 2018 – rejestracja,

*do 15 kwietnia 2018 – nadsyłanie streszczeń.

KOMITET NAUKOWY:

*dr hab. Marek Gliński, Politechnika Warszawska,

*prof. dr hab. Józef Kula, Politechnika Łódzka,

*prof. dr hab. Stanisław Lochyński, Politechnika Wrocławska, Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu,

*dr hab. Agnieszka Ludwiczuk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

*prof. dr hab. Jan Ogonowski, Politechnika Krakowska,

*dr Magdalena Sikora, Politechnika Łódzka,

*prof. dr hab. Alina Sionkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

*dr hab. Tomasz Wasilewski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu,

*prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

*prof. dr hab. Renata Zawirska-Wojtasiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

KOMITET ORGANIZACYJNY:

*prof. dr hab. Danuta Kalemba, przewodnicząca,

*dr Anna Wajs-Bonikowska, sekretarz.

Wpłaty prosimy kierować na konto:

PEKAO S.A II O/Łódź

75 1240 3028 1111 0010 3742 0580

z dopiskiem „ I-28 ZAPACH”.

Newsletter