Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Kosmetologia, Nasze szkolenia

SZKOLENIE ONLINE | Recepturowanie i projektowanie kosmetyków z filtrami UV – aspekty praktyczne
Data rozpoczęcia:
2023-05-26
Data zakończenia:
2023-05-26
Organizator:
Bio-Tech Media
Miejsce
Szkolenie online
Zarejestruj się na to szkolenie na naszym portalu!
Wypełnij formularz

Szkolenie ONLINE (na żywo)
26 maja

*warunkiem odbycia się webinaru jest zebranie odpowiedniej liczby uczestników
Jeżeli nie możesz wziąć udziału, daj nam znać odpowiednio wcześniej, zrozumiemy :)

Niedokonanie wpłaty nie jest dla nas jednoznaczne z rezygnacją :(

 

Szkolenie online (na żywo)
Termin: 26 maja
Czas trwania: 10.00-14.00

 

 

Cena

 

CENA PROMOCYJNA: 750 zł netto/osoba (przy rejestracji do 12.05)
900 zł netto/osoba (przy rejestracji od 13.05)

 

Cena dla firm: 2500 zł netto

✔ 1 rejestracja – dostęp dla dowolnej liczby osób
✔ W komentarzu napisz "Cena dla firm"
✔ Ty decydujesz, ile osób weźmie udział w szkoleniu – daj dostęp każdemu pracowikowi z osobna lub zgromadź wszystkie zainteresowane osoby w jednym miejscu

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie się z fundamentalnymi i uniwersalnymi zasadami tworzenia receptur w zakresie kosmetyków promieniochronnych o różnych postaciach fizykochemicznych. Omówione zostaną właściwości i mechanizmy działania chemicznych i fizycznych filtrów przeciwsłonecznych oraz zakresy ich dopuszczalnych stężeń. Uczestnicy szkolenia zapoznają się ponadto z metodami obliczeń i symulacji faktora ochrony przeciwsłonecznej a także badań skuteczności promieniochronnej in vitro i in vivo. Omówione zostaną ponadto sposoby badania stabilności formulacji promieniochronnych, a także kwestie wymagań prawnych stawianych kosmetykom z tego segmentu.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do technologów, pracowników działu rozwoju produktu, chemików kosmetycznych, właścicieli marek kosmetycznych oraz wszystkich tych, którzy chcą zapoznać się z podstawowymi zasadami recepturowania i projektowania kosmetyków z filtrami UV.

 

Agenda

1. Kosmetyki przeciwsłoneczne – wprowadzenie:
• mechanizm naturalnej ochrony przeciwsłonecznej organizmu i fototypy skóry;
• rodzaje promieniowania słonecznego jako kryterium ochrony w kosmetyce przeciwsłonecznej.
2. Ogólne zasady recepturowania kosmetyków przeciwsłonecznych:
• określenie przeznaczenia produktu i szczegółowa charakterystyka grupy docelowej (wiek, płeć, kosmetyk dla dzieci, kosmetyk pod makijaż, rodzaj cery, typ skóry, ect.);
• określenie cech produktu (zapach, barwa, zakładane działanie pielęgnacyjne, sensoryka - czyli takie cechy produktu jak wchłanialność, rozsmarowywanie, tłustość, kleistość ect.);
• ustalenie formy fizykochemicznej produktu promieniochronnego wraz z reologią;
• przygotowanie kalkulacji cenowej zaprojektowanego kosmetyku.
3. Proces recepturowania kosmetyków z filtrami UV:
• forma fizykochemiczna jako kierunek recepturowania kosmetyku przeciwsłonecznego;
• zasady doboru surowców receptury - weryfikacja rozpuszczalności oraz kompatybilności poszczególnych składników;
• emulgatory i stabilizatory układów emulsyjnych z filtrami UV;
• chemiczne i fizyczne filtry przeciwsłoneczne oraz mechanizm ich działania przeciwsłonecznego; problematyka rozpuszczalności filtrów chemicznych oraz gradacja cząstek filtrów mineralnych;
• dopuszczalne stężenia i bezpieczeństwo stosowania filtrów przeciwsłonecznych;
4. Weryfikacja stabilności otrzymanych układów:
• badania stabilności mechanicznej i termicznej otrzymanego kosmetyku przeciwsłonecznego
• zalety stosowania komór klimatycznych w badaniach stabilności preparatu (zaawansowane badania stabilności termicznej wraz z wilgotnością powietrza i symulowaniem nasłonecznienia dla danej strefy klimatycznej);
• parametry badań (parametry pracy wirówki i czas wirowania w badaniach stabilności mechanicznej, punkty temperaturowe i czas badań w testach stabilności termicznej).
5. Wymagania prawne, obliczanie współczynnika SPF i badania skuteczności kosmetyków przeciwsłonecznych:
• obliczanie współczynnika ochrony przeciwsłonecznej – SPF;
• symulacja ochrony przeciwłonecznej;
• wymagania prawne stawiane kosmetykom przeciwsłonecznym;
• badania skuteczności in vitro kosmetyków z filtrami UV;
• badania skuteczności in vivo kosmetyków z filtrami UV;
6. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

 

Prelegentka

mgr inż. Katarzyna Uzdrowska, Technolog Chemii (Politechnika Poznańska, Politechnika
Gdańska), specjalizujący się w dziedzinie projektowania receptur kosmetycznych w laboratorium oraz wytwarzania ich na skalę produkcyjną. Technolog Kosmetyczny z dorobkiem kilkuset wdrożonych do produkcji receptur nowych kosmetyków. Trener z zakresu chemii kosmetycznej oraz autor tekstów w literaturze branżowej. Pomysłodawca wielu nowatorskich rozwiązań technologicznych, głównie z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej i myjącej (białej). Trycholog, absolwent studiów podyplomowych z
zakresu Technologii Produkcji Kosmetyków (WSIIZ) a także Chemii Kosmeceutycznej (UAM). Technolog posiadający również doświadczenie w recepturowaniu i wdrażaniu do produkcji kosmetyków kolorowych (upiększających), perfum, produktów do pielęgnacji zwierząt oraz artykułów chemii gospodarczej.

 

 

 

Informacje o Spotkaniu
 

  • Spotkanie odbywa się w formie online (na żywo) za pośrednictwem platformy Zoom
  • Uczestnicy – za pośrednictwem czatu – będą mieli możliwość zadawania pytań w trakcie trwania szkolenia
  • Dzień przed planowanym webinarem każdy uczestnik otrzyma prezentację w formie elektronicznej
  • Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 10.00. W dniu spotkania każdy uczestnik otrzyma dane do logowania

 

ważne:

Każdy z uczestników proszony jest o podpisanie się imieniem i nazwiskiem (w celu weryfikacji)
–> instrukcja:
https://support.zoom.us/hc/pl/articles/201363203-Dostosowywanie-profilu)*
lub

–> (już po kliknięciu w link i dołączeniu do spotkania): kliknięcie w zakładkę "Uczestnicy", następnie kliknięcie prawym przyciskiem myszy w swoją nazwę użytkownika i kliknięcie "zmień nazwę"*

*W przypadku gdy nie ma podanego imienia i nazwiska uczestnik w prywatnej wiadomości zostanie proszony o przedstawienie się :)

ważne:

Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z zawarciem umowy i wyrażeniem chęci wzięcia udziału w spotkaniu i dokonania płatności. Niedokonanie wpłaty terminie wskazanym na FV proforma nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.
A po ludzku: Jeżeli nie możesz wziąć udziału w szkoleniu, daj znam znać odpowiednio wcześniej, zrozumiemy :)

 

 

KONTAKT

Kaja Bernasińska

e-mail: kaja.bernasinska@biotechnologia.pl

 

Newsletter