Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Kalendarium

Konferencja Naukowa „Lekooporne zaburzenia psychiczne”
Data rozpoczęcia:
2019-11-08
Data zakończenia:
2019-11-08
Organizator:
CROS CRO Sp. z o.o.
Miejsce
Warszawa

Konferencja Naukowa „Lekooporne zaburzenia psychiczne”
8.11.2019, Hotel Marriott Warszawa

Głównym założeniem Konferencji jest merytoryczna dyskusja wokół tematyki etiologii, diagnozowania oraz postępowania w lekoopornych zaburzeniach depresyjnych, a także wymiana aktualnej wiedzy na temat nowych kierunków badań naukowych oraz strategii i procedur terapeutycznych.

Nasza Konferencja ma także na celu stworzenie możliwości wymiany doświadczeń między polskimi ośrodkami akademickimi dotyczących terapii lekoopornych zaburzeń psychicznych oraz stworzenie możliwości do dyskusji naukowej na temat metod skutecznej pomocy pacjentom nie odpowiadającym na standardowe leczenie.

Prelegentami na konferencji będą wybitni specjaliści z dziedziny psychiatrii z całej Polski: Prof. dr hab. n med. Agata Szulc, Prof. dr hab. n med. Jerzy Samochowiec, Prof. dr hab. n med. Przemysław Bieńkowski, Prof. dr hab. n med. Joanna Rymaszewska, Prof. dr hab. n med. Piotr Gałecki, Prof. dr hab. n med. Michał Lew-Starowicz, Prof. dr hab. n med. Janusz Rybakowski, Prof. dr hab. n med. Wiesław Jerzy Cubała, dr n . biol Weronika, Dębowska, Prof. Dr hab. n med. Krzysztof Kucia, Prof. dr hab. n med. Jarosław Sławek, Prof. dr hab. n med. Napoleon Waszkiewicz

Opiekunem merytorycznym jest Prof. dr hab. n med. Marcin Wojnar.

 

ORGANIZATOR: CROS CRO Sp. z o.o.

http://www.cros-cro.com/konferencja-warszawa/

Newsletter