Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Technologie w opiece nad seniorami – rehabilitacja i sprzęt medyczny
Data rozpoczęcia:
2019-09-26
Data zakończenia:
2019-09-26
Organizator:
Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
Miejsce
Warszawa

Społeczeństwo na świecie, a tym samym również w Polsce coraz bardziej starzeje się. To niezwykle niepokojący trend, albowiem oznacza wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia w aż tak dużej skali. Jak przewiduje Główny Urząd Statystyczny w 2035 roku osoby starsze będą stanowiły aż 20% Polaków.

Profesjonalna opieka nad seniorami zyskuje na znaczeniu i zaufaniu. Mimo iż do tej pory funkcjonowało wiele ośrodków spokojnej starości i domów pomocy to dopiero od niedawna powstają ośrodki wyspecjalizowane gwarantujące osobom starszym pełen komfort zamieszkania, leczenia i rodzinną atmosferę w doskonałych warunkach.

Zapraszamy do udziału w konferencji "Technologie w opiece nad seniorami – rehabilitacja i sprzęt medyczny", która odbędzie się już 26 września 2019 r. w Warszawie.

 

Prelekcje poprowadzą m.in.:

* Robert Pawliszko – Z-ca Dyrektora d/s integracji międzypokoleniowej, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Wrocławskie Centrum Seniora, "Aktywizacja społeczna osób starszych na przykładzie działań Wrocławskiego Centrum Seniora";

* Małgorzata Nawrot – Koordynator projektu, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m. st. Warszawy, temat w trakcie opracowania;

* Marek Gabański – Prezes portalu i fundacji www.domyopieki.pl, "Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki jako element wsparcia w wyborze odpowiedniej placówki dla seniora":

- system działania Centrum Doradztwa w Internecie,

- elementy kluczowe w polecaniu domów opieki przez fundację: zezwolenie Wojewody, podpisana z Centrum umowa, nienaganna opinia domu itp.,

- kryteria formularza zgłoszeniowego osób poszukujących domu opieki: rodzaje schorzeń, lokalizacja, granice cenowe itp.,

- jasny i przejrzysty sposób przesłania oferty dla rodzin poszukujących domu opieki: oferta drogą mailową, powiadomienie sms, dostęp do konta domów poleconych przez fundację oraz możliwość modyfikacji i zmian poleconych domów,

- aktywność właścicieli domów do korzystania z dostępu do swoich kont w portalu i Centrum Doradzwa jako niezbędny element sprawnego funkcjonowania Centrum i promocji domów;

* Aleksandra Szlufik – Koordynator programu Ogólnopolska Karta Seniora, Stowarzyszenie MANKO, "Ogólnopolska Karta Seniora – metoda aktywizacji w obszarze ekonomii i nowych mediów"

 

Ponadto w programie konferencji:

1. Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami:

* systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej;

* elektroniczna wymiana danych;

* e-usługi;

* e-zdrowie;

* technologie cyfrowe;

* rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna);

* opaski monitorujące funkcje życiowe;

*czujniki upadku;

* sprzęt medyczny.

2. Opieka nad seniorami w Polsce:

* dostępność opieki geriatrycznej;

* rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami;

* ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami;

* formy opieki nad osobami starszymi;

* rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych;

* pomoc społeczna dla seniora;

* innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się;

* rehabilitacja.


Grupa docelowa:

* przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni;

* właściciele i osoby zarządzające domami opieki;

* właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze;

* personel medyczny.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji. W razie chęci udziału prosimy o kontakt.

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Newsletter