Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia, Nasze szkolenia

REKLAMA SUPLEMENTÓW DIETY – aspekty prawne: aktualna praktyka i najważniejsze trendy
Data rozpoczęcia:
2018-10-23
Data zakończenia:
2018-10-23
Organizator:
Bio-Tech Media Sp. z o.o.
Miejsce
Łódź
Zarejestruj się na to szkolenie na naszym portalu!
Wypełnij formularz

Reklama stanowi nieodzowny instrument prowadzonej działalności gospodarczej. Bez możliwości korzystania z jej walorów, dotarcie do konsumentów byłoby utrudnione. Zaś w dobie tak licznych produktów i usług konieczność wyróżnienia się na rynku skłania do sięgania po coraz bardziej kreatywne i intensywne formy przekazu. Te zaś mogą pozostawać ze szkodą dla konsumentów i być niezgodne z prawem, przez co wzbudzają zainteresowanie organów nadzorczych, a zwłaszcza Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Produktami, które muszą silnie między sobą konkurować są suplementy diety. Walka o uwagę konsumentów jest tak silna, że reklamodawcy suplementów diety przeznaczają na kampanie marketingowe więcej niż wydaje się na promocję w innych branżach. Agencje marketingowe projektują zaś hasła i reklamy, które mogą wprowadzać konsumentów w błąd, zaś Prezes UOKiK, czy Komisja Etyki Reklamy przy Radzie Reklamy, uznają je za nieetyczne. Pierwszy z organów w roku 2011 oraz latach 2017-2018 wydał szereg decyzji uznających praktyki reklamowe na rynku suplementów diety za sprzeczne z prawem i na ich podstawie nałożył wysokie kary finansowe, czy zobowiązał do poinformowania konsumentów o wprowadzeniu ich w błąd, a także zmianie praktyki reklamowej.

 

Miejsce: Łódź

Termin: 23 Października 2018

Czas trwania: 09.00-16.55* (1 dzień)

* czas trwania może ulec niewielkiej zmianie

 

Cel szkolenia:

O tym, jak informować konsumentów i reklamować suplementy diety poprawnie, etycznie i zgodnie z prawem. W jaki sposób zaprojektować kampanię reklamową suplementu diety, jakich norm i wytycznych trzeba przestrzegać. W jaki sposób prowadzić kampanie reklamowe za pośrednictwem różnych kanałów (Internet, portale blogowe, vlogowe, Instagram, Facebook, prasa, radio, telewizja i inne) dowiedzą się Państwo podczas szkolenia dotyczącego reklamy suplementów diety.

 

Przekażemy odpowiedź na 3 najważniejsze pytania dla reklamy suplementów diety:

- jak informować konsumentów i reklamować poprawnie, etycznie i zgodnie z prawem?

- jak zaprojektować kampanię reklamową, by minimalizować ryzyka związane z nadzorem organów publicznych?

- jak prowadzić kampanie reklamowe przy użyciu różnych kanałów mediowych?”

 

PROGRAM SZKOLENIA 

PRAKTYKA  - 2,5h! 

 • Jak projektować zgodną z prawem kampanię reklamową?
 • Jak zaprezentować produkt w sprzedaży on-line?
 • Case study decyzji Prezesa UOKiK oraz uchwał Komisji Etyki Reklamy w sprawie reklamy suplementów diety
 • Identyfikowanie ryzyka prawnego kampanii reklamowych
 • Kryzysy wizerunkowe – analiza i ich rozwiązywanie

TEORIA:

 • Otoczenie prawne: przepisy unijne i krajowe i kodeksy branżowe, m.in.:
  • Rozporządzenie 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
  • Rozporządzenie 1924/2006 oraz rozporządzenie 432/2012 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
  • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  • Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety
  • Projektowane zmiany przepisów krajowych dla reklamy suplementów diety
 • Kanały i formy przekazu – wytyczne, zalecenia, praktyka
  • Umbrella marketing – wspólna kampania dla OTC, wyrobów medycznych i suplementów diety
  • Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
  • Informowanie o badaniach w kampaniach i materiałach reklamowych
  • Tradycyjne a nowoczesne formy przekazu: prasa, radio, TV vs. Internet – social media, blogi, vlogi i wiele innych
  • Reklama natywna – za i przeciw?
  • Niedozwolone klauzule umowne w regulaminach sklepów internetowych a oferta sprzedaży

Szczegóły programowe zostaną Państwu przekazane po rejestracji na szkolenie.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie rekomendujemy:

- producentom jak i dystrybutorom suplementów diety:

- kadra menadżerska,

- pracownicy działów:

 • prawnych, marketingowych, handlowych,
 • zapewnienia i kontroli jakości oraz rejestracji,

- pracownikom agencji marketingowych przygotowujących kampanie reklamowe w tym temacie,

- pracownikom sektorów publicznych, w tym NIK, GIS UOKiK,

- adwokatom, radcom prawnym, aplikantom adwokackim i radcowskim,

jak i wszystkim zainteresowanym.

 

Prelegent:

Dr Joanna Uchańska - Prawnik IP & Life Science, radca prawny Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, Life Science & Healthcare Department

Wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dotyczącym własności intelektualnej dla różnych branż, w tym biotechnologicznej, farmaceutycznej, medycznej, beauty, spożywczej, ochrony środowiska. Podczas swojej praktyki prowadzi także biznesowe doradztwo prawne dla dużych klientów polskich i zagranicznych, zajmując się prawem autorskim, prawem konkurencji, prawem reklamy, nowych technologii i IT. Członek organizacji branżowych, w tym Krajowej Rady Suplementów i Odżywek. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, prelegent na konferencjach i autor publikacji naukowych i branżowych.

Ukończyła prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca: Ochrona bioróżnorodności a ochrona patentowe) oraz obroniła pracę doktorską dotyczącą jakości patentów na wynalazki biotechnologiczne. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i branżowych w tematyce prawa własności intelektualnej (prawa patentowego), prawa cywilnego oraz prawa medycznego, farmaceutycznego, spożywczego, w tym współautor drugiego wydania „Prawa patentowego” M. du Valla pod red. E. Traple. Prelegentka licznych konferencji, szkoleń i warsztatów w kraju oraz za granicą (w Europie i na Dalekim Wschodzie). Od kilku lat wykładowca studiów podyplomowych prawa karnego skarbowego i gospodarczego oraz z zakresu prawa medycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tematyce prawa własności przemysłowej, prawa reklamy na rynku medycznym i farmaceutycznym oraz tematyce GMO. Uczestniczy w pracach legislacyjnych w ramach konsultacji publicznych dotyczących prawa własności przemysłowej, prawa patentowego oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

 

Cena: 950 zł netto/ osoba*

UWAGA!

5% rabatu przy zgłoszeniu się więcej niż jednej osoby z firmy

10% rabatu dla studentów

 

Cena szkolenia obejmuje:

- wykłady

- materiały dydaktyczne w formie papierowej

- przerwy kawowe

- lunch

- certyfikat

 

Termin zapisu: do 15.10.2018 r.

Uwaga! O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, gdyż liczba osób na szkoleniu jest ograniczona.

 

NASZA WIEDZA W TWOJEJ PRAKTYCE!

 

Skontaktuj się z nami!

Zaproponuj ciekawy temat szkolenia, a w zamian uzyskasz rabat!

 

KOORDYNATOR SZKOLENIA:

Katarzyna Staniaszek

e-mail: katarzyna.staniaszek@biotechnologia.pl, tel: 782 468 130

 

Newsletter