Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia, Nasze szkolenia

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych ADR – vademecum dla początkujących. NOWOŚĆ!
Data rozpoczęcia:
2019-06-05
Data zakończenia:
2019-06-05
Organizator:
Bio-Tech Media
Miejsce
Łódź
Zarejestruj się na to szkolenie na naszym portalu!
Wypełnij formularz

 

 

Miejsce: Łódź

Termin: 5 czerwca 2019

Czas trwania: 09.00-17 (1 dzień)*
*godziny mogą lekko ulec zmianie

 

Cena: 870-1100 zł netto/osobę*

EARLY BIRDS: *850 zł netto/osoba przy rejestracji do 1 maja

*950 zł netto/osoba przy rejestracji do 24 maja
*1050 zł netto/osoba przy rejestracji po 24 maja

 

Cel szkolenia

To szkolenie jest najlepszą pomocą w zidentyfikowaniu roli i potrzeb Przedsiębiorstwa związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Omówione zostaną wymagania związane z transportem towarów niebezpiecznych, w tym podstawowa wiedza, niezbędna do wprowadzenia ADR. Pokażemy, jakie wynikają z tego obowiązki, wskażemy także możliwości obniżenia kosztów drogiego transportu poprzez stosowanie wyłączeń. Omówione zostaną problemy związane z oznakowaniem i tworzeniem dokumentacji.

 

Adresaci

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się:

- ochroną środowiska,

- bezpieczeństwem i higieną pracy,

oraz:

- właścicieli/pracowników firm produkcyjnych,

- kierowników magazynu,

- osoby organizujące transporty towarów, przygotowujące opakowania

oraz inne osoby zainteresowane tematem.

 

Program

Przepisy prawne związane z przewozem towarów niebezpiecznych.

W jaki sposób poznać, czy przedsiębiorstwo podlega wymaganiom związanym z przewozem towarów niebezpiecznych?

Zakres obowiązków wszystkich uczestników przewozu.

Wymagania związane ze szkoleniem pracowników, składaniem sprawozdań, raportami powypadkowymi, planem ochrony.

Kim jest doradca ADR i jakie ma obowiązki - kiedy przedsiębiorstwo powinno wyznaczyć doradcę?

Jak rozpoznać, że dany produkt jest towarem niebezpiecznym w transporcie?

Zasady klasyfikacji oraz podstawowe informacje o zagrożeniach towarów wszystkich klas.

Jak dobierać rodzaj opakowania, w którym będzie przewożony towar niebezpieczny?

Oznakowanie transportowe – znaki, nalepki, dopuszczalne wymiary.

Dokumentacja związana z transportem towarów niebezpiecznych.

Kiedy można obniżyć koszty transportu – wyłączenia całkowite i częściowe.

Oznakowanie opakowania wynikające z rozporządzenia CLP a oznakowanie wg ADR.

 

Prelegent:

mgr inż. Joanna Puchalska-Gad – absolwentka Politechniki Łódzkiej. Od 9 lat doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (nr świadectwa 979/2015). Wieloletni trener oraz wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. Prowadzi szkolenia zamknięte, otwarte oraz kursy ADR dla kierowców. Członek stowarzyszenia doradców S-DGSA oraz komisji powołanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego do egzaminowania kierowców. Ponadto w firmie THETA zajmuje się klasyfikacją produktów chemicznych, tworzeniem kart charakterystyki, oznakowaniem na etykiety, rozporządzeniem CLP.

 

Cena szkolenia obejmuje:
- wykłady
- materiały dydaktyczne w formie papierowej
- przerwy kawowe
- lunch
- certyfikat

 

Cena: 870-1100 zł netto/osobę*

EARLY BIRDS: *850 zł netto/osoba przy rejestracji do 1 maja

*950 zł netto/osoba przy rejestracji do 21 maja
*1050 zł netto/osoba przy rejestracji po 21 maja

 

 

KONTAKT

Kaja Bernasińska

e-mail: kaja.bernasinska@biotechnologia.pl

 

 

UWAGA! Jesteś na diecie bezmięsnej? Zgłoś to w uwagach, rejestrując się na szkolenie

 

 

Newsletter