Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia

Przegląd istotnych zmian oraz analiza ryzyka wg projektu dokumentu Annex 1 Manufacture of Sterile Medicinal Products z 20 grudnia 2017 r.
Data rozpoczęcia:
2018-04-20
Data zakończenia:
2018-04-20
Miejsce
Warszawa

 

 

Program:
1. Analiza ryzyka w Farmaceutycznym Systemie Jakości.

2.  Istotne zmiany w wymaganiach dotyczących personelu, pomieszczeń, urządzeń i

     systemów oraz procesu wytwarzania produktów sterylnych.

3. Analiza ryzyka – wskazanie obszarów zastosowania.

4. Znaczące zmiany dotyczące zagadnień Kontroli Jakości.

Newsletter