Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

PROFILOWANIE EKSPRESJI miRNA
Data rozpoczęcia:
2018-04-06
Data zakończenia:
2018-04-07
Miejsce
Warszawa

PROFILOWANIE EKSPRESJI miRNA

 

MikroRNA (miRNA) są małymi (19–25 nt), niekodującymi cząsteczkami RNA, przeważnie regulującymi ekspresję genów na poziomie postranskrypcyjnym. Są one produktami genów jądrowych i występują wewnątrzkomórkowo, gdzie wyciszają translację bądź przyczyniają się do degradacji poszczególnych mRNA. U człowieka opisano ponad 1400 miRNA i szacuje się, że mogą one regulować ekspresję 30–60% genów. Profilowanie ekspresji miRNA pozwala różnicować tkanki zdrowe i zmienione nowotworowo, ułatwia prognozowanie przebiegu chorób i ocenę skuteczności leczenia.

Równie ważną rolę pełnią miRNA u roślin. Kontrolują one np.: czas kwitnienia, regulują odpowiedź na stres, proliferację komórek itd. Profilować ekspresję miRNA można różnymi metodami - Real Time PCR, mikromacierze, RNAseq.

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z możliwościami i ograniczeniami różnych metod analizy miRNA oraz praktycznie przeanalizują ekspresję miRNA metodą Real Time PCR. Ponadto, zapoznają się z pomiarem aktywności jednego z kluczowych białek biorącego udział w biogenezie miRNA - DICER.

 

PROGRAM KURSU

I dzień

09:00 – 09:15

Otwarcie kursu

09:15 – 10:15

Niekodujące RNA – wykład I

10:15 – 11:15

Wydzielenie miRNA – ćwiczenie 1

11:15 – 12:00

Pomiar ilości miRNA – ćwiczenie 2

12:00 – 12:15

Synteza cDNA – ćwiczenie 3 część A

12:15 – 12:40

Przerwa

12:40 – 13:00

Synteza cDNA – ćwiczenie 3 część B

13:00 – 13:30

Przerwa

13:30 – 14:00

Real time PCR – ćwiczenie 4

14:00 – 15:00

Ilościowy PCR (qPCR) – wykład II

15:00 – 16:00

qPCR – analiza wyników – wykład III

II dzień

09:00 – 10:00

Otrzymanie ekstraktów białkowych i pomiar ilości białka – ćwiczenie 5

10:00 – 10:30

Określenie aktywności DICER w badanym materiale ćwiczenie 6

10:30 – 10:45

Real time PCR – interpretacja otrzymanych wyników

10:45 – 11:45

Profilowanie ekspresji miRNA – wykład IV

11:45 – 12:00

Przerwa

12:00 – 12:15

Określenie aktywności DICER – analiza wyników

12:15 – 13:15

Regulacja ekspresji i biogenezy miRNA - wykład V

13:15

Zakończenie kursu

 

Termin: 06 – 07 kwietnia 2018 roku

 

Miejsce: Muzeum i Instytut Zoologii, ul. Wilcza 64, Warszawa

 

Karty Zgłoszenia oraz opłaty należy przesyłać do dnia 30 marca 2018 r.

 

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Dr Arleta Malewska: mbs@mbs.biz.pl, Tel (22) 668 24 83; 607 929 471

 

Opłata za udział w kursie wynosi 1400 zł netto + 23% VAT.

 

Zamawiający zwolniony z podatku VAT proszony jest o dostarczenie drogą elektroniczną

(e-mail: mbs@mbs.biz.pl) stosownego oświadczenia

 

Opłata obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • przerwy kawowe
  • konsultacje z prowadzącym

 

Opłatę należy wpłacić na konto:

MBS Szkolenia, Konferencje, Usługi Sp. z o.o.

03-766 Warszawa, ul. Grajewska 6/8 m. 26

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Warszawie

80 1240 6074 1111 0010 4915 6042

NIP 113 286 12 19; REGON 146448470; KRS 0000444499

 

Przy wpłacie prosimy o podanie nazwiska osoby, której udział w kursie jest opłacany.

 

Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia szkolenia

Newsletter