Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia

PŁYNNA BIOPSJA (LIQUID BIOPSY) - DETEKCJA BIOMARKERÓW
Data rozpoczęcia:
2019-05-30
Data zakończenia:
2019-05-31
Miejsce
Warszawa

Przez wiele lat w celu genetycznego zbadania nowotworu, konieczny był wycinek tkanki pobranej podczas biopsji lub operacji. Biopsja płynna (liquid biopsy- LB) stanowi odpowiednik klasycznej biopsji, ale źródłem badanych komórek lub kwasów nukleinowych jest krew, mocz lub ślina. Źródłem wolnokrążących kwasów nukleinowych mogą być normalne komórki (cell-free DNA - cfDNA; synonim - circulating DNA), komórki nowotworowe (cell-free circulating tumor DNA - ctDNA) lub komórki płodu (fetal DNA). Płynna biopsja ma tę zaletę, że jest mało- lub nieinwazyjna. Wydzielenie i analiza wolnokrążącego DNA dostarcza informację niezbędną do wykrywania i monitorowania chorób. Wydzielone DNA może być analizowane metodami Real Time PCR, digital PCR, sekwencjonownia NGS itd. Płynna biopsja może być wykorzystywana do badań przesiewowych, do wykrycia wczesnych, bezobjawowych faz rozwoju nowotworu, pozwala dobrać odpowiedni sposób leczenia, ocenić, czy jest ono skuteczne oraz określić ryzyko jego nawrotu. Wolnokrążące DNA istnieje nie tylko we krwi lecz również w ślinie i moczu. Niniejszy kurs pozwoli uczestnikom zapoznać się z metodami wydzielenia i analizy wolnokrążącego DNA.

Newsletter