Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Omdlenia 2021
Data rozpoczęcia:
2021-11-19
Data zakończenia:
2021-11-20
Organizator:
WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. K.
Miejsce
Rzeszów, Sanok
Link do strony

 

Szanowni Państwo,

Omdlenie to jedyny objaw bardzo wielu chorób, który doczekał się oddzielnych i uaktualnianych przez zespoły ekspertów wytycznych. Zawierają one szereg szczegółowych i praktycznych wskazówek, jak postępować i interdyscyplinarnie prowadzić diagnostykę i leczenie omdleń. Jednak prawidłowe stosowanie aktualnych zaleceń w codziennej praktyce może być trudne, skomplikowane i wymagające poznania praktycznych wskazówek, w szczególności w czasach pandemii.

Dwudniowe szkolenie w formie interaktywnej konferencji i warsztatów ma dostarczyć Państwu praktycznej wiedzy i technik w zbieraniu wywiadu, badaniu chorego, wykonywania podstawowych badań przyłóżkowych oraz interdyscyplinarnych konsultacji w celu ustalenia strategii diagnostyki różnicowej, oceny ryzyka i wyboru leczenia omdleń. Poznacie Państwo różnorodność omdleń i sposobów ich nowoczesnego leczenia. Zaproszeni wykładowcy podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem i sposobami prowadzenia chorego z omdleniami. W panelu wykładowców znajdą się lekarze interniści, kardiolodzy, hipertensjolodzy, radiolodzy i pediatrzy oraz specjaliści ratownictwa medycznego – praktycy i naukowcy zajmujący się z pasją i zaangażowaniem diagnostyką i leczeniem omdleń.

Wykłady i dyskusje uzupełnione będą wydrukami slajdów oraz przykładami ponad 100 diagnozowanych i leczonych przypadków i problemów klinicznych u chorych z omdleniami. Każdy wykład kończyć będzie 3-minutowa sesja krótkich pytań, do których zadawania już teraz zachęcamy Państwa za pośrednictwem strony internetowej i w czasie konferencji (na adres email i smsem: na telefon komórkowy). Drugi dzień szkolenia dotyczyć będzie praktycznych warsztatów w pracowni testów autonomicznych lub pracowni kardioneuroablacji lub interaktywnych warsztatów diagnostyki omdleń oraz problemów leczenia omdleń u chorych z hipotensją i nadciśnieniem tętniczym. Warsztaty przeznaczone są dla lekarzy i nielekarskiego personelu medycznego poradni, oddziałów SOR i oddziałów szpitalnych.

Do zobaczenia w Rzeszowie na „warsztatach omdleniowych”.

W imieniu Komitetu Naukowego,

dr hab. n. med. Sebastian Stec, FESC

Specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, ekspert ablacyjny EHRA/ SRS PTK

Newsletter