Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

MedTrends - Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia
Data rozpoczęcia:
2017-05-16
Data zakończenia:
2017-05-17
Organizator:
Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia
Miejsce
Zabrze
Link do strony

Zapraszamy do Zabrza, na III edycję organizowanej w dniach 16-17 maja br. w Zabrzu międzynarodowej konferencji MedTrends - Europejskiego Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia.

Celem Forum jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, medycyny, bioinżynierii, informatyki, nowych technologii oraz świata biznesu z Polski i innych krajów europejskich na temat wdrażania i kierunków rozwoju nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia. Spotkanie służyć ma także lepszej integracji środowisk, nawiązywaniu wielosektorowej współpracy w zakresie innowacyjnych projektów.

Tematyka MedTrends 2017 poświęcona będzie innowacjom w diagnostyce, profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych. Wśród gorących tematów nie zabraknie zagadnień związanych Internetem Rzeczy w medycynie i drukiem 3D. Ważnym punktem programu będzie także m-Zdrowie – interdyscyplinarna dyskusja nad rzetelnością i jakością aplikacji mobilnych w ochronie zdrowia w świetle nowych wytycznych Unii Europejskiej.

Nowością tegorocznej edycji będą organizowane w pierwszym dniu konferencji, tj. 16.05.2017, w siedzibie Kardio-Med Silesia w Zabrzu, całodniowe warsztaty MedTrends – StartUP!, dedykowane przedsiębiorcom z zakresu medycyny i lifescience. Uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich pomysłów, zasięgnięcia opinii i rady oraz wymiany doświadczeń z doświadczonymi ekspertami: inwestorami, lekarzami, prawnikami, innymi startupowcami oraz zapoczątkowania współpracy z najważniejszymi ośrodkami medycznymi w Polsce. W programie Warsztatów przewidziane są 3 sesje warsztatowo-wykładowe, m.in. jak pitchować, jak rozmawiać z inwestorem, jak wypracować model biznesowy. Pełny program Warsztatów dostępny jest tutaj

W ramach drugiego dnia konferencji, tj. 17.05.2017, odbędą się interesujące sesje tematyczne, w których udział wezmą wybitni prelegenci. Szczegółowy program dostępny jest tutaj. Wieczorem, w ramach ostatniej sesji, tradycyjnie odbędzie się konkurs na najlepszy startup w ochronie zdrowia – III edycja TOP TRENDS.

Organizatorem konferencji MedTrends jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia - uruchomione w 2011 roku w Zabrzu centrum inicjatyw, rozwoju i wdrażania innowacji w medycynie, którego celem jest m.in. prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych i wieku podeszłego oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju i transferu nowych rozwiązań związanych z nauką, medycyną i nanomedycyną oraz bioinżynierią do gospodarki.

spotkania jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, wiodący w Europie wysokospecjalistyczny ośrodek akademicki, zajmujący się nowoczesną diagnostyką i leczeniem chorób serca, naczyń i płuc, a także Urząd Miasta Zabrze. W tym roku w organizację spotkania włączył się także MEDmeetsTECH, doświadczony partner, specjalizujący się m.in. w problematyce startupów.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Pan Profesor Przemysław Jałowiecki, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Newsletter