Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku
Data rozpoczęcia:
2018-04-13
Data zakończenia:
2018-04-13
Organizator:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Miejsce
Lublin
Link do strony

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL zaprasza do rejestracji na III Ogólnopolską Konferencję Naukową – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku, która odbędzie się 13 kwietnia 2018 r. w Lublinie.

Rozwój przemysłu, postępująca urbanizacja i degradacja środowiska oraz pogorszenie prowadzonego trybu życia mają znaczący wpływ na pogłębiające się problemy zdrowotne społeczeństwa. Zauważalna jest potrzeba ciągłej analizy czynników chorobotwórczych, przebiegu chorób oraz aktualizacji najnowszych rozwiązań medycznych, mających na celu poprawę jakości życia i zdrowia całego społeczeństwa.

Zaproszenie na Konferencję adresujemy do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz osób związanych z szeroko pojętą ochroną zdrowia, procesem leczenia oraz identyfikacją zagrożeń życia i zdrowia człowieka.

Gościem Honorowym Konferencji będzie dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek (Katedra i Klinika Endokrynologii, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie), która zaprezentuje temat: „Otyłość w codziennej praktyce klinicznej”.

Ponadto nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

* prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik (Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie);

* dr hab. n. o zdr. Antoni Niedzielski (Katedra Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie);

* dr hab. n. o zdr. Anna Pacian (Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie);

* dr n. med. Ewa Rojczyk (Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach);

* dr n. med. Milena Wojciechowska (Katedra Zdrowia Publicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy);

* dr Katarzyna Czubak (Katedra Psychologii Osobowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego).

Uczestnicy mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpienia ustnego oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej.

Elektroniczna rejestracja prowadzona jest do 22 marca 2018 r. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej wydarzenia.

Komitet Organizacyjny Konferencji

Newsletter