Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

I Konferencja Zdrowa Aorta online
Data rozpoczęcia:
2020-10-17
Data zakończenia:
2020-10-17
Organizator:
Arterieart
Link do strony

 

Z największą przyjemnością chciałbym zaprosić Państwa do udziału w I Konferencji Zdrowa Aorta online.

Konferencja odbędzie się w dniu 17.10.2020 r. w godzinach od 9:00 do 15:00. Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Zdrowa Aorta – Wielkopolski program zwiększenia aktywności zawodowej poprzez badania przesiewowe w obszarze tętniaka aorty brzusznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.

W ramach projektu zostanie wykonanych 10 000 badań USG aorty brzusznej u mężczyzn zamieszkujących w województwie wielkopolskim oraz pogłębiona diagnostyka u osób z wykrytym tętniakiem.

Celem konferencji jest poszerzenie Państwa wiedzy w zakresie chorób naczyniowych, w szczególności tętniaków, a jednocześnie zaproszenie do wspólnej realizacji Programu Zdrowa Aorta.

 

Poniżej ramowy program konferencji:

* Powitanie i przedstawienie Programu ZDROWA AORTA;

* Epidemiologia i etiologia tętniaków aorty;

* Czynniki ryzyka występowania tętniaków aorty i objawy kliniczne;

* Diagnostyka obrazowa tętniaków aorty;

* Współczesne sposoby postępowania chirurgicznego w leczeniu tętniaków aorty;

* Wyniki leczenia chirurgicznego tętniaków aorty;

* Rola badań przesiewowych w rozpoznawaniu tętniaków aorty i zmniejszaniu śmiertelności;

* Czy istnieje potrzeba wykonywania badań przesiewowych w kierunku tętniaków aorty u kobiet;

* Powrót chorego po operacji tętniaka aorty do życia zawodowego;

* Podsumowanie konferencji.

Newsletter