Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

GENETYKA W OCHRONIE PRZYRODY
Data rozpoczęcia:
2019-04-04
Data zakończenia:
2019-04-05
Miejsce
Warszawa

Techniki molekularne, pozwalające na szybką i wydajną analizę zmienności genetycznej na poziomie DNA, sprawiły, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat dane genetyczne zaczęły być coraz powszechniej wykorzystywane w planowaniu ochrony gatunków zagrożonych. Do rąk naukowców oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska trafiło narzędzie umożliwiające dotarcie do informacji o funkcjonowaniu populacji, gatunków, jak i poszczególnych osobników, które niezwykle trudno byłoby uzyskać metodami tradycyjnymi. Charakterystyka procesów historycznych kształtujących obecne rozmieszczenie gatunków, określanie genetycznego podobieństwa między populacjami, czy identyfikacja procesów zachodzących w populacjach gatunków zagrożonych to tylko niektóre zagadnienia interesujące z punktu widzenia ochrony gatunkowej, a możliwe do analizowania dzięki technikom molekularnym. Program kursu jest owocem blisko dziesięcioletnich doświadczeń pracowników MIZ PAN w badaniach genetycznych zagrożonych gatunków krajowej fauny. Kurs skierowany jest do pracowników naukowych prowadzących badania nad gatunkami zagrożonymi oraz przedstawicieli wszystkich szczebli administracji zaangażowanych w ochronę środowiska. Głównym celem kursu jest zapoznanie uczestników z możliwościami, jakie daje wykorzystanie genetyki molekularnej w konstruowaniu skutecznych programów ochrony gatunkowej oraz charakterystyki różnych aspektów biologii i ekologii gatunków, które powinny być uwzględniane w takich działaniach.

Newsletter