Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Dokumentacja systemu jakości w Hurtowni Farmaceutycznej zgodna z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
Data rozpoczęcia:
2017-11-29
Data zakończenia:
2017-11-29
Miejsce
Wrocław
Link do strony

 

Program:

  • Wymagania dotyczące dokumentacji w hurtowni farmaceutycznej na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
  • Procedura zarządzania dokumentacją jakościową w hurtowni- przedstawienie praktycznego przykładu: opracowywanie, zatwierdzanie, aktualizacja, dystrybucja, przegląd oraz archiwizacja procedur i instrukcji w hurtowni.
  • Nadzór nad zapisami jakości
  • Integralność danych.
  • Struktura organizacyjna hurtowni oraz karty stanowiskowe.
  • Dokumentacja Główna Hurtowni- omówienia wymagań.
  • Błędy dokumentacyjne
  • Praktyczne ćwiczenia
Newsletter