Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Bezpieczny i nowoczesny blok operacyjny
Data rozpoczęcia:
2018-10-26
Data zakończenia:
2018-10-26
Organizator:
Polski Instytut Rozwoju Biznesu
Miejsce
Warszawa

 

 

Ciągły rozwój medycyny ma bezpośredni wpływ na komputeryzację działalności placówek medycznych. Wdrażanie systemów sterowania blokiem operacyjnym, wprowadzanie nowoczesnego wyposażenia oraz hybrydowej sali operacyjnej to tylko niektóre ze skutków zmian zachodzących w tej dziedzinie.


Wykłady poprowadzą m.in.:

- mgr inż. Agnieszka Sopel, Katedra i Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Instytut Inżynierii Klinicznej – "Wyposażenie i sprzęt medyczny na blok operacyjny – jak usprawnić proces zakupowy?"

Podczas prelekcji przedstawione zostaną podstawowe założenia z zakresu inżynierii klinicznej usprawniające proces zakupowy wyposażenia i sprzętu medycznego dedykowanego blokom operacyjnym. Zostaną poruszone zagadnienia związane z dostosowaniem zakładów ochrony zdrowia do aktualnych wymogów zawartych w obowiązujących regulacjach prawnych, w tym rozporządzeń Ministra Zdrowia. Zaprezentowane zostaną rozwiązania, które oszczędzają czas i które to zostały wdrożone w praktyce.

- Ryszard Kowski, Prezes Łódzkiego Ośrodka Szkoleniowo Konsultacyjnego ŁOŚ Sp. z o.o. – "Bezpieczeństwo radiologiczne na bloku operacyjnym w powiązaniu z nadzorem nad aparaturą i zarządzaniem blokiem operacyjnym."

- dr hab. med. Tomasz Jakimowicz, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej.

- dr n. med. Patryk Tarka, Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.


Tematyka konferencji:

- Budować czy modernizować blok operacyjny?

- Źródła finansowania na rozbudowę oraz zakup wyposażenia i sprzętu

- Nowoczesne wyposażenie sali operacyjnej – prezentacja narzędzi i technologii

- Aplikacje nadzorujące aparaturę medyczną

- Zintegrowany Blok Operacyjny – systemy wykorzystywane na bloku operacyjnym

- Sala hybrydowa

- Bezpieczeństwo bloku operacyjnego

- Dezynfekcja i sterylizacja

- Zarządzanie blokiem operacyjnym


Grupa docelowa:

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli placówek ochrony zdrowia:

- dyrektorów administracyjnych i technicznych, osoby odpowiedzialne za finansowanie sprzętu i nowych technologii,

- osoby odpowiedzialne za planowanie zakupów i doradztwo technologiczne i sprzętowe z działów zamówień, 

- kierowników bloków operacyjnych, osoby decydujące o sposobie funkcjonowania bloku operacyjnego,

- chirurgów, anestezjologów, personel bloków operacyjnych/


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Newsletter