Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Audyty dostawców, wewnętrzne i samoinspekcje w hurtowni famaceutycznej- praktyczne podejście
Data rozpoczęcia:
2017-11-30
Data zakończenia:
2017-11-30
Miejsce
Wrocław
Link do strony

 

Program:                                    

  • Wymagania dotyczące audytów i samoinspekcji w hurtowni farmaceutycznej na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
  • Procedura audytów i samoinspekcji w hurtowni- przedstawienie praktycznego przykładu.
  • Tworzenie planów audytów i samoinpekcji w oparciu o analizę krytyczności.
  • Wymagania dla audytora i samoinspektora.
  • Zasady prowadzenia audytu i samoinspekcji: spotkanie otwierające, audyt/ samoinspekcja, spotkanie zamykające.
  • Praktyczne omówienie planu, listy pytań oraz raportu do procesu samoinspekcji oraz audytu.
  • Ćwiczenia w grupach.
  • Opracowywanie planu działań korygujących i zapobiegawczych jako wynik audytu i samoinspekcji.

 

Newsletter