Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Audytor GMP. Audyty wewnętrzne
Data rozpoczęcia:
2017-11-29
Data zakończenia:
2017-11-29
Miejsce
Warszawa
Link do strony

 

Cel szkolenia: przygotowanie własnej kadry do przeprowadzania audytów, nabywanie umiejętności w audytowaniu, doskonalenie wiedzy z zakresu audytów. 

Przeznaczenie: pracownicy Działu Zapewnienia Jakości, Działu KJ, Działu Produkcji

 

Program:

Audyty jakości - Ogólne wymagania GMP

Charakterystyka audytów: wymagania, cel, zakres przeprowadzania audytów

Czynniki wpływające na przebieg audytu

Przedmiot i zakres audytów wewnętrznych za zgodność z wymaganiami GMP

Planowanie audytu w odniesieniu do jego celu na podstawie wybranych zagadnień GMP, analiza ryzyka w planowaniu audytów

Audyt systemu -  zarządzanie jakością, higiena i monitoring, personel i szkolenia, pomieszczenia i urządzenia, dokumentacja, RCA, CAPA

Program audytów: organizacja planowanie, przygotowanie się do audytów/inspekcji, przeprowadzenie, zakończenie audytu, plan pobierania próbek dowodowych, dokumentowanie procesu, działania poaudytowe                       

Audyt procesu -  produkcja, przetwarzanie i pakowanie, magazynowanie, walidacja, kontrola jakości i certyfikacja serii, odchylenia

Audyt produktu rodzaje, przygotowanie, dowody z audytu, niezgodności, roczny przegląd produktu, materiały i produkty, substancje pomocnicze)

Audyt produktu rodzaje, przygotowanie, dowody z audytu, niezgodności, roczny przegląd produktu, materiały i produkty, substancje pomocnicze

Zajęcia interaktywne  - w trakcie szkolenia

 

 

Newsletter