Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Audyt obszaru produkcyjnego, pakowania i magazynowania
Data rozpoczęcia:
2017-01-30
Data zakończenia:
2017-01-30
Miejsce
Warszawa

30 stycznia 2017 roku, Warszawa

Audyt obszaru produkcyjnego, pakowania i magazynowania

wykładowca: Piotr Falkowski

 

Program:

1. Farmaceutyczny System Jakości

Przegląd jakości produktu leczniczego

2. Pomieszczenia i urządzenia

Wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń

Rodzaje pomieszczeń

Zagrożenia – źródła i rodzaje

Źródła zanieczyszczeń

Odpowiednie pomieszczenia

Zapobieganie zanieczyszczeniom

Kwalifikacja pomieszczeń

Ocena stanu technicznego pomieszczeń

3. Pomieszczenia magazynowe

Przepływ materiałów i produktów

Przyjmowania materiałów

Procedury magazynowe

4. Pomieszczenia pomocnicze

5. Urządzenia

6. Pracownicy

Odpowiedzialności Kierowników Działu Produkcji oraz Kontroli Jakości

Higiena osobista

Szkolenia

7. Dokumentacja

Rodzaje dokumentów

Opracowywanie dokumentów

Specyfikacje materiałów wyjściowych i opakowaniowych

Specyfikacje produktów pośrednich i produktów luzem

Specyfikacje produktów końcowych

Przepisy wytwarzania i instrukcje wytwarzania

Instrukcje pakowania

Zapisy wytwarzania serii

Zapisy pakowania serii

8. Obszary pakowania

9. Wymagania dotyczące materiałów opakowaniowych

10. Inspekcje wewnętrzne

Newsletter