Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ REAL TIME PCR
Data rozpoczęcia:
2018-04-19
Data zakończenia:
2018-04-20
Miejsce
Warszawa

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ REAL TIME PCR

 

Program warsztatów obejmuje analizę wyników uzyskanych metodą Real Time PCR. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się praktycznie z doborem genów referencyjnych, bezwzględną i względną metodą analizy ekspresji genów. Analiza będzie prowadzona zarówno w Excelu jak również za pomocą programów do analizy danych Real Time PCR (LinReg PCR, pyQPCR, Chainy itd.).

Niniejsze warsztaty umożliwią Państwu zapoznane się z możliwościami i ograniczeniami różnych metod analizy wyników Real Time PCR oraz stworzą możliwość kontaktu osób z różnych środowisk.

 

PROGRAM WARSZTATÓW

I dzień

09:00 – 09:10

Otwarcie warsztatów

09:10 – 10:30

Dobór genów referencyjnych – wykład I

10:30 – 11:30

Wybór właściwych genów referencyjnych – ćwiczenie 1

11:30 – 11:45

Przerwa

11:45 – 12:45

Względna i bezwzględna metoda analizy ekspresji genów w Real Time PCR - wykład II

12:45 – 13:45

Określenie wydajności reakcji Real Time PCR i zakresu pomiaru – ćwiczenie 2

13:45 – 14:00

Przerwa

14:00 – 15:00

Określenie tempa ekspresji genów bezwzględną i względną metodą w Excelu – ćwiczenie 3

15:00 – 16:00

Określenie tempa ekspresji genów bezwzględną i względną metodą (programy pyQPCR, Chainy) – ćwiczenie 4

II dzień

09:00 – 10:00

Obliczenie granicy wykrywalności (LOD) oraz granicy oznaczalności (LOQ) matrycy w Real Time PCR – ćwiczenie 5

10:00 – 11:00

Krzywe topnienia produktów amplifikacji - wykład III

11:00 – 11:15

Przerwa

11:15 – 12:15

Analiza krzywych topnienia – ćwiczenie 6

12:15 – 13:15

Najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania reakcji Real-time PCR – wykład IV

13:15

Zakończenie warsztatów

 

 

Prowadzący: Dr hab. Tadeusz Malewski

 

Termin: 19 - 20 kwietnia 2018

 

Miejsce: Centrum Edukacyjne Pankiewicza, ul. Pankiewicza 3, Warszawa

 

Karty Zgłoszenia oraz opłaty należy przesyłać do dnia 13 kwietnia 2018

 

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Dr Arleta Malewska: mbs@mbs.biz.pl, Tel (22) 668 24 83; 607 929 471

 

Opłata za udział w kursie wynosi 1400 zł netto + 23% VAT

 

Zamawiający zwolniony z podatku VAT proszony jest o dostarczenie drogą elektroniczną

(e-mail: mbs@mbs.biz.pl) stosownego oświadczenia.

 

Opłata obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • przerwy kawowe
  • konsultacje z prowadzącym

 

Opłatę należy wpłacić na konto:

MBS Szkolenia, Konferencje, Usługi Sp. z o.o.

03-766 Warszawa, ul. Grajewska 6/8 m. 26

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Warszawie

80 1240 6074 1111 0010 4915 6042

NIP 113 286 12 19; REGON 146448470; KRS 0000444499

 

Przy wpłacie prosimy o podanie nazwiska osoby, której udział w kursie jest opłacany.

 

Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia szkolenia

Newsletter