Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

„Women in Science – Tradition of Maria Skłodowska-Curie”
Data rozpoczęcia:
2016-09-29
Data zakończenia:
2016-09-30
Organizator:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektor Politechniki Łódzkiej i Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fullbrighta
Miejsce
Łódź

W dniach 29-30 września w Łodzi odbędzie się pierwsza międzynarodowa konferencja „Women in Science – Tradition of Maria Skłodowska-Curie”, zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora Politechniki Łódzkiej i Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fullbrighta. Tematem przewodnim spotkania jest obecność i sukcesy kobiet w różnych dziedzinach nauki. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali doświadczeni naukowcy, przedstawiciele instytucji badawczych, doktoranci, a także fundacje, think tanki i stowarzyszenia.

Wśród prelegentów znaleźli się eksperci z polskich i międzynarodowych ośrodków m.in. prof. Maria Antonietta Ricci z Uniwersytetu Roma Tre w Rzymie, prof. dr Lynn Kamerlin z Uniwersyetu w Uppsali (Szwecja), prof. dr hab. Ewa Łojkowska z Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. Halina Abramczyk z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, prof. dr. hab. Halina Podbielska z Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. Małgorzata Barańska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz stanu Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Newsletter