Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

Nano and Advanced Materials Workshop and Fair, NAMF 2013
Data rozpoczęcia:
2013-09-16
Data zakończenia:
2013-09-19
Organizator:
Witold Lojkowski, Institute of High Pressure Physics PAS, Białystok University of Technology
Miejsce
Warsaw University of Technology, Poland

ZAPROSZENIE

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. Nano and Advanced Materials Workshop and Fair, NAMF 2013.Konferencja odbędzie się w dniach 16-19 września 2013 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa.

 

Celem Konferencji jest wsparcie wdrażania technologii w przemyśle. Dodatkowe Cele konferencji to przedstawienie najnowszych trendów w rozwoju nanotechnologii i zawansowanych materiałów na świecie, oraz budowanie efektywnego i wpływowego środowiska nano-biotechologicznego.

 

Zapraszamy:

  • przedsiębiorców, którzy chcą podnieść standard swoich produktów i poprawić swoją pozycję rynkową poprzez stosowanie nanotechnologii oraz zaawansowanych materiałów;
  • zespoły badawcze dążące do komercjalizacji wyników swoich badań;
  • inwestorów, którzy są zainteresowani są zaawansowanymi technologiami.
  • Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i nawiązaniem kontaktów

 

Dlaczego warto jest uczestniczyć w Konferencji:

  • Dla nawiązania kontaktu z przedsiębiorstwami zainteresowanymi nanotechnologią. Nano-bio technologią, oraz zaawansowanymi materiałami
  • Dla zapoznia się z ofertami technologii na wysokim poziomie rozwoju
  • Mamy doświadczenie i dobre wyniki. Poprzednie organizowane przez nas konferencje Nano-Pl 2010, 2011, 2012 były chwalone przez uczestników z powodu dobrych możliwości nawiązywania kontaktów naukowców i przemysłu.
  • Materiały i nanotechnologie to decydujące czynniki ulepszania produktów i rozwoju na rynkach światowych;
  • Konferencja obejmie również zagadnienia regulacji prawnych i nano-norm, ważne dla zmniejszenia barier formalnych dla nowych produktów na rynku. .

Organizatorami Konferencji są: Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute for Superhard Materials of NASU (Ukraine, Kiev), E-MRS Society, Polskie Towarzystwo Badań Mateirałowych oraz Polska Platforma Nanotechnolgii. Patronat nad konferencją sprawuje Prof. Krzysztof Jan Kurzydlowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zachęcamy do rejestrowania się na stronie www Konferencji pod adresem:

http://science24.com/event/namf2013/index.html

 

Kontakt: email: maciek.lojkowski@gmail.com tel. +48 536 312 198

 

Newsletter