Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care
Data rozpoczęcia:
2019-10-07
Data zakończenia:
2019-10-08
Organizator:
Stowarzyszenia CEESTAHC
Miejsce
Kraków

Just health care! Czy koncepcje EBHC, VBHC wyczerpują potrzeby zdrowotne obywateli?

 

W październiku [7-8.10.2019] w Krakowie już po raz 14. odbędzie się Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care. Temat tegorocznej konferencji „EBHC, VBHC or Just Health Care?” ma odpowiedzieć na pytanie, czy wyróżnianie osobnych koncepcji np. EBHC, VBHC pozwala w pełni na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych. Po raz kolejny eksperci z Polski i innych krajów Europy Centralnej i Wschodniej (CEE), będą rozmawiać o koncepcjach, trendach i rozwiązaniach usprawniających system ochrony zdrowia. W programie m.in. system oparty o wartości, modele refundacji technologii medycznych, analizy efektywności programów lekowych czy programów polityki zdrowotnej.

 

EBHC, VBHC or Just Health Care? Wybór tegorocznej tematyki Sympozjum jest podyktowany narastającą potrzebą zmian w polskim (i nie tylko) systemie ochrony zdrowia oraz wyraźną potrzebą spojrzenia wstecz i powrocie do starszych koncepcji ochrony zdrowia, czyli koncepcji Just Health Care (JHC). Intencją organizatorów konferencji jest refleksja nad skutkami przeszłych, obecnych i przyszłych zmian, a także weryfikacja wcześniej obranego kierunku, jakim jest wyróżnianie osobnych koncepcji jak np. Evidence-Based Health Care (EBHC), Value-Based Health Care (VBHC).

Kilkanaście lat temu istniała pilna potrzeba szerokiej i wielostronnej dyskusji o EBHC i popularyzacji podejmowania decyzji w oparciu o dowody naukowe (EBM). W oparciu o nie powstały państwowe instytucje i mechanizmy, skoncentrowane na poprawie efektów zdrowia. W wyniku ówcześnie pilnej potrzeby opanowania systemu od strony ekonomicznej, w efekcie powstałe nowe mechanizmy decyzyjne nabrały też niespotykanego wcześniej w Polsce finansowo-statystycznego charakteru. Na fali krytyki tych mechanizmów, jak podkreślali komentatorzy „bezdusznych” i biurokratycznych, pojawiła się̨ więc potrzeba zrównoważenia sytuacji przez wprowadzenie podejścia skoncentrowanego na pacjencie i kładącego nacisk na efektach zdrowotnych, czyli VBCH. Młoda koncepcja zdobyła dość duże poparcie w środowisku osób związanych z systemem ochrony zdrowia, jednak należy pamiętać, że bez szeroko zakrojonych i kosztownych działań́ rządowych nie pojawią się̨ narzędzia, niezbędne do pełnego wdrożenia tej idei (ogólnokrajowe rejestry i ich analiza).

– W sytuacji narastającej potrzeby zmian w polskim systemie ochrony zdrowia Sympozjum EBHC będzie okazją do refleksji na temat wyboru najlepszego kierunku tych zmian. Po latach oceny technologii medycznych i szczerej wiary w evidence chcemy się przekonać, czy nadal zmierzamy w dobrym kierunku. Czy nasza nauka i procedury nadal realizują̨ cele pierwotnej koncepcji Just Health Care, czyli – koncepcji budowania zdrowia w oparciu o sprawiedliwość w ochronie zdrowia. Dlatego w tym roku chcemy odbyć dyskusję z trochę innej perspektywy. Zastanowić się, czy być może pomimo konieczności dalszego rozwoju EBHC i VBHC warto się na chwilę zatrzymać i poszukać wspólnych korzeni? Just Health Care – to koncepcja ochrony zdrowia może być wspólnym mianownikiem – mówi Magdalena Władysiuk, prezes Stowarzyszenia CEESTHAC i pomysłodawczyni Międzynarodowego Sympozjum EBHC.

 

Just Health Care, czyli teoria sprawiedliwości dla zdrowia

Próbując odpowiedzieć na pytanie, czy obecne koncepcje zaspokajają potrzeby zdrowotne obywateli, konieczne wydaje się zastanowienie nad sprawiedliwością wprowadzanych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia. Ta idea nie jest nowa. Jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku amerykański filozof Norman Daniels w swojej książce „Just health care” rozważa kwestię roli sprawiedliwości w zdrowiu [1].

Zgodnie z opisaną przez filozofa ideą JHC zdrowie ma szczególne znaczenie moralne, ponieważ determinuje szereg aspektów życia. JHC także zwraca uwagę na nierówności zdrowotne, które występują wtedy, gdy dostęp do opieki zdrowotnej jest nierówny i/lub gdy społeczne determinanty zdrowia – takie jak wykształcenie i dochód – nie są rozdzielane zgodnie z zasadami sprawiedliwości [2]. Dlatego uczciwy proces musi zapewniać legalność i rzetelność decyzji ustanawiających limity. Problematyka sprawiedliwości w kontekście zdrowia nie ogranicza się wyłącznie do leczenia, lecz także do wielu innych czynników, które wpływają na poziom zdrowia obywateli.

Zaplanowane na początek października 14. Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care skierowane jest przede wszystkim do profesjonalistów – naukowców, analityków, lekarzy, przedstawicieli administracji, a także specjalistów zdrowia publicznego, organizacji pozarządowych zajmujących się systemem ochrony zdrowia. Wydarzenie ma na celu przekazanie najnowszej wiedzy i podzielenia się praktykami z Polski i z Europy na temat koncepcji i praktyk usprawniających system ochrony zdrowia.

Wiodącymi tematami będą m.in. System Opieki Zdrowotnej w Polsce oparty o wartości – projekty, zadania i perspektywa AOTMiT (Roman Topór Madry), Koncepcja VBHC opracowana przez zespół Muria Graya (Erica Ison), Value based healthcare from patients perspective (Michał Rataj), Ocena w HTA – najnowsze wyzwania metodologiczne (Rober Plisko). Zaprezentowane zostaną m.in. wyniki zrealizowanych – skonstruowanych, ocenionych, zaproponowanych do wdrożenia – projektów Agencji (KOS Zawał) BCU, Standard rachunku kosztów itp. jako dobre przykłady rozwoju systemu op. zdrowotnej w oparciu o dane lub wartości, a także po raz pierwszy wyniki raportu HCV – ocena opłacalności programu skreeningowego w Polsce (Prof. Robert Flisiak).

Intencją organizatorów wydarzenia jest przybliżanie wiedzy na temat modeli zarządzania i finansowania systemów zdrowotnych. Dlatego też ze względu na szczególny walor edukacyjny wstęp na pierwszą sesję Better value care jest bezpłatny.

--

14. MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM EVIDENCE-BASED HEALTH CARE

7-8 PAŹDZIERNIKA 2019 |KRAKÓW | HOTEL PARKI IN UL. MONTE CASSINO 2

REJESTRACJA

REJESTRACJA NA DARMOWĄ SESJĘ

PROGRAM

--

[1] Norman Daniels, „Just health care”, New York: Cambridge University Press, 1985.

[2] John Rawls, „Teoria sprawiedliwości”, 1971.

Newsletter