Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

IV Seminarium Analizy Termicznej 
Data rozpoczęcia:
2019-09-19
Data zakończenia:
2019-09-19
Organizator:
Haas Reaktory i Wydział Chemii UAM
Miejsce
Poznań

Serdecznie zapraszamy na wykłady i rozmowy wśród specjalistów z obszaru badań technikami analizy termicznej – będziemy gościć na wykładach m.in. prof Barbarę Pacewską i prof. Ralfa Zimmermanna na IV Seminarium Analizy Termicznej 19 września 2019 r. w Poznaniu (Wydział Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 1, Sala Rady Wydziału).

Zapraszamy do zgłaszania posterów na Sesję Posterową, abstrakty – publikacja w materiałach konferencyjnych i wydanie z ISBN.

Seminarium ma na celu rozpowszechnienie badań technikami analizy termicznej i technik łączonych – połączeń z analizą gazów wydzielonych oraz technikami mikroskopowymi w wielu obszarach m.in. żywności, polimerów, materiałów budowlanych, leków, materiałów wybuchowych, katalizatorów. Warsztaty – praca z unikalnym różnicowym kalorymetrem skaningowym DSC X7000 z kamerą oraz STA – łączącym termograwimetrię, DTA i DSC 7200 Hitachi High Tech Science HAAS.

Więcej informacji o analizatorach termicznych Hitachi High Technologies HAAS, w skład których wchodzą różnicowe kalorymetry skaningowe DSC, jednoczesne analizatory termiczne STA, analizatory termomechaniczne TMA i dynamiczne analizatory mechaniczne DMA, o reaktorach hydrotermalnych, chromatografii Flash i analizie powierzchni, znajdziecie tutaj. 

Opłata wpisowa 130 zł netto obejmuje udział w Seminarium, materiały konferencyjne, lunch i przerwy kawowe.

Newsletter