Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku
Data rozpoczęcia:
2019-04-12
Data zakończenia:
2019-04-12
Organizator:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Miejsce
Lublin
Link do strony

Biorąc pod uwagę, iż choroby cywilizacyjne i społeczne wywierają piętno na każdej z tych sfer życia ludzi, chcemy stworzyć panel dyskusyjny mający na celu wymianę wiedzy, czego efektem mogłaby być wspólna walka z chorobami cywilizacyjnymi i społecznymi. Wierzymy, że Konferencja Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku przyczyni się do tworzenia międzyuczelnianych zespołów badawczych oraz realizacji projektów o charakterze naukowo-badawczym. 

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich, zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujące różne dziedziny nauki, takie jak: medycyna i nauki o zdrowiu, psychologia, pedagogika, ekonomia, prawo oraz ekologia.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja odbywa się do 18 marca 2019 r. 

 

Newsletter