Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wolontariusze Sanofi w Polsce ruszają do akcji
Wolontariusze Sanofi w Polsce ruszają do akcji
Sanofi to globalna firma farmaceutyczna, która znana jest przede wszystkim z dostarczania pacjentom na całym świecie innowacyjnych leków. Pracownicy warszawskiego biura firmy postanowili zaoferować swój czas i kompetencje, aby wspierać lokalną społeczność. Wraz z Dobrymi Pomysłami „ę” zainicjowali Program Wolontariatu Sanofi, w ramach którego m.in. będą badać i szukać rozwiązań problemów osób starszych, zwrócą uwagę na sens wspólnego, zdrowego gotowania i spotkań wokół stołu oraz spróbują wspólnie oswoić przestrzeń miejską.

 

Aktywność społeczna utrzymuje się od kilku lat na podobnym poziomie. Według raportu „Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków”, społecznie aktywna jest około jedna trzecia społeczeństwa, przy czym w „formalny” wolontariat zaangażowanych było w ostatnich latach 18%, a w działania na rzecz osób spoza kręgu rodziny i znajomych lub na rzecz najbliższego otoczenia - 27% badanych. Program Wolontariatu Sanofi zakłada wolontariat kompetencyjny, a nie konwencjonalny (charytatywny). Polega on na oferowaniu swojego wolnego czasu oraz umiejętności, które bezpośrednio przekładają się na zmiany społeczne. Ponadto, wolontariat w tej formie zakłada wzajemne oddziaływanie – pracownicy oferują lokalnej społeczności swoje kompetencje i czas, a w zamian uczą się innych, nowych rzeczy  od osób, które wspierają i na rzecz których działają. 

- Program Wolontariatu Sanofi opiera się na innowacjach społecznych, a jego celem jest poprawa jakości życia społeczności, pośród których funkcjonujemy na co dzień, co wpisuje się w strategię społecznej odpowiedzialności Sanofi w Polsce. Program ten powstał również w wyniku potrzeb, zgłaszanych przez naszych pracowników, którzy chcieli realizować się poprzez wspólne działanie na rzecz innych. Głęboko wierzę, że wspólnymi siłami osiągniemy wyznaczone cele i wesprzemy wiele ciekawych inicjatyw - mówi Magdalena Kruszewska, prezes zarządu Sanofi w Polsce.

Spośród zaproponowanych projektów, pracownicy warszawskiego biura wybrali pięć, na które oddali łącznie ponad 300 głosów. Obejmują one działania skierowane zarówno do osób starszych, jak i najmłodszych. Projekty odpowiadają na realne problemy społeczne. Przykładowo, „Autentyzm”: dorośli ze spektrum autyzmu są nieobecni w świadomości społeczeństwa, a inicjatywy i działania kulturalne, w których mogliby wziąć udział, są przeznaczone głównie dla dzieci. Wolontariusze Sanofi chcieliby wpłynąć na zmianę tej sytuacji, dlatego w ramach Programu  będą wspierać organizowane warsztaty poświęcone fotografii i tworzeniu drzewa genealogicznego swoich rodzin, aby dorośli mogli eksplorować swoje zainteresowania i pasje.  

Dodatkowo, pracownicy Sanofi zaangażują się w warsztaty kulinarne promujące zdrowe odżywianie i budowanie relacji rodzinnych wokół stołu, jak również wezmą udział w międzypokoleniowych warsztatach wokół muzyki i tradycji warszawskiej Pragi, aktywizujące lokalną społeczność. Dodatkowo pracownicy warszawskiego biura podejmą działania na rzecz poprawy wyglądu parków i zieleni w stolicy, a także zmierzą się z projektowaniem przestrzeni i przedmiotów codziennego użytku, by ułatwić funkcjonowanie osobom starszym. 

Wszystkie te działania zostaną wsparte przez stowarzyszenie Dobre Pomysły „ę”, które realizuje z sukcesem projekty społeczno-kulturalne w całej Polsce. Animatorzy, którzy są pomysłodawcami projektów, zapraszają wolontariuszy Sanofi do wspólnego działania i  pomogą im podjąć świadomą decyzję o zaangażowaniu się w realizację wybranego przedsięwzięcia. 

KOMENTARZE
Newsletter