Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Prezydent Bioethics Defence Fund w Łodzi
W dniu 9 maja br. do Łodzi przybędzie dr Nikolas Nikas, Prezydent Bioethics Defence Fund (BDF) – amerykańskiej organizacji podejmującej działania dotyczące prawnych aspektów rozwoju współczesnej biomedycyny.

Dr Nikas w trakcie swojego pobytu wygłosi na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi wykład pod tytułem:

Prawo i biotechnologia w perspektywie Stanów Zjednoczonych.

Obecność wspomnianego eksperta jest doskonałą okazją do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prawnej oraz etycznej strony współczesnych działań biotechnologicznych. Jak podkreślają przedstawiciele Centrum Ordo Iuris - głównego inicjatora polskich spotkań- „Nikolas Nikas jest cenionym specjalistą umiejętnie prezentującym fakty dostarczane przez nauki przyrodnicze oraz medycynę w perspektywie prawnej i politologicznej.” Warto ponadto wskazać, że szef BDF był konsultantem Rady Bioetycznej działającej przy Prezydencie USA. W swojej karierze Nikolas Nikas wielokrotnie uczestniczył „...w wielu postępowaniach sądowych dotyczących (…) problematyki, m.in. klonowania człowieka, badań na komórkach macierzystych, praw sumienia w służbie zdrowia, procedur klinicznych oraz stanowych ograniczeń dotyczących tzw. późnych aborcji.”

Wykład odbędzie się:

9 maja 2014r., o godz. 18.00, w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 251 (sala 01.12- parter, główne wejście)

Patronat medialny nad wykładem Nikolasa Nikasa w Łodzi objął m.in. portal biotechnologia.pl.

Źródła

1. www.ordoiuris.pl

2. www.biotechnologia.pl

KOMENTARZE
Newsletter