Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ocena technologii medycznych (HTA) znajduje zastosowanie podczas tworzenia rekomendacji dotyczących finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także świadczeń zdrowotnych finansowanych z środków publicznych.

Finansowaniem służby zdrowia w Europie, w tym zastosowaniem oraz rolą HTA zajął się podczas XII Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego prof. Michael Drummond, dyrektor Centrum Ekonomiki Zdrowia Uniwersytetu w York. Kryzys finansowy, który rozpoczął się w Europie w 2008 r. powiązany jest z ograniczeniem budżetów państw, a tym samym ze zmniejszeniem oraz zmianami w finansowaniu sektora ochrony zdrowia. Doprowadziło to m. in.  do wzrostu cen oraz spadku dostępności leków innowacyjnych czy ograniczeń finansowania nowych badań naukowych.

W celu utrzymania odpowiedniego poziomu opieki medycznej stosuje się obecnie kilka zabiegów:

- zmiany budżetowe oraz racjonalne wydatkowanie funduszy

- kontrola cenowa

- zmiany poziomu refundacji leków

- wzrost poziomu współpłacenia pacjentów za produkty lecznicze

- zastosowanie oceny technologii medycznych (ang. Health Technology Assessment - HTA)

 

- Zastosowanie HTA stanowi największe nadzieje dla zwiększenie wydajności w sektorze służby zdrowia – tłumaczy prof. Michael Drummond, dyrektor Centrum Ekonomiki Zdrowia na Uniwersytecie w Yorku. -  System ten umożliwia porównanie wartości danej technologii z kosztami jakie należy ponieść w celu jej wprowadzenia na rynek. Z tego powodu wydaje się być lepszym rozwiązaniem.

 

Jak podaje definicja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO): „Ocena Technologii Medycznej (HTA) odnosi się do systematycznej oceny właściwości, efektów i/lub wpływu technologii medycznej. Stanowi multidyscyplinarny proces oceny problemów społecznych, ekonomicznych, organizacyjnych i etycznych powiązanych ze służbą zdrowia bądź technologią medyczną. Głównym celem przeprowadzenia takiej oceny jest stworzenie informacji kierowanej do struktur rządowych podejmujących kluczowe decyzje odnośnie służby zdrowia”.

 

- HTA powiązana jest z decyzjami dotyczącymi refundacji lekowej, zakresu i wytycznych stosowania technologii medycznych, a także opłacalności klinicznej jej użycia – podkreśla prof. Michael Drummond. -  Stosuje się ją również w przypadku ustalania cen oraz skuteczności  zastosowania poszczególnych leków.

 

Jedną z pierwszych instytucji państwowych zajmujących się  oceną technologii medycznych był NICE w Wielkiej Brytanii. W Polsce przeprowadza ją Agencja Oceny Technologii Medycznych. Specjalne wytyczne zostały stworzone w marcu 2007 r. (aktualizacja w 2009 r.), a wprowadzone w życie Zarządzeniem Prezesa AOTM 1/2010. Oceny technologii medycznych są podstawą do opracowania przez niezależną Radę Przejrzystości rekomendacji dotyczących finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

 

Jak podkreślił prof. Drummond, zastosowanie HTA w służbie zdrowia powiązane jest ze:

  • wzrostem wykorzystania schematów podziału ryzyka
  • zastosowaniem analiz ekonomicznych wyznaczenia ceny w oparciu o wartość produktu
  • uznaniem zwiększonej potrzeby bardziej istotnych punktów końcowych w przypadku badań klinicznych
  • rozpatrzeniem alternatywnych metod leczenia i powiązanych z nimi metod opierających się na dowodach naukowych
  • wzrostem przejrzystości w procesie podejmowania decyzji
  • uznaniem, iż koszty oraz skuteczność kliniczna technologii medycznej różni się pomiędzy poszczególnymi grupami pacjentów.

 

- W przyszłości, ocena technologii medycznej stanie się ważnym elementem polityki zdrowotnej – podsumował prof. Michael Drummond.

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2023>

pnwtśrczptsbnd
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Newsletter