Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
CSR się (d)opłaca. PARP promuje odpowiedzialny biznes
Gdy myślimy o tworzeniu biznesu na wstępie zastanawiamy się czy będzie on opłacalny. Szacujemy koszty, oceniamy zyski, rozważamy, czy nakład pracy oraz inwestycja będą opłacalne. Czy warto w tym momencie zastanowić się, jaki będzie szerszy odbiór podobnych działań? Czy warto wziąć pod uwagę jakie konsekwencje poniosą konkretne osoby oraz większe społeczności? W opinii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, warto.

Przywołana powyżej agencja rządowa ogłosiła bowiem w ostatnich dniach Konkurs o udzielenie wsparcia na wdrażanie strategii CSR. W ramach wspomnianego projektu, którego pełna nazwa brzmi: Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, Agencja zamierza udzielić „pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.” W projekcie podano również ogólną definicję CSRu, który zdaniem urzędników należy rozumieć, jako „podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe.” (CSR- Corporate Social Responsibility)

Omawiany program dedykowany jest przede wszystkim małym oraz średnim przedsiębiorstwom, które funkcjonują na polskim rynku od minimum 6 miesięcy. Na ww. projekt przeznaczono blisko 9 mln PLN, alokowanych następnie poszczególnych województwach.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że stratega CSR staje się powoli coraz bardziej atrakcyjną formą oddziaływania. Na początku roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiło kolejny już konkurs na stanowisko eksperta z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jak się okazuje śledząc portale internetowe przeznaczone dla osób poszukujących pracy coraz rzadszą jest sytuacja, w której to po wpisaniu frazy CSR otrzymujemy wynik: brak ofert. Konkretne propozycje kierowane są nie tylko przez korporacje prywatne, ale również przez spółki skarbu państwa (jak miało to miejsce ostatnio w przypadku Polskich Kolei Państwowych). Wydaje się zatem, iż konkurs PARP może spotkać się z dużym zainteresowaniem właścicieli firm, który omawianą strategię traktować mogą nie tylko jako jeden z elementów budowania pozytywnego wizerunku formy. Okazać się może bowiem, iż wspomniany „marketingowy lifting”- przeprowadzony w sposób profesjonalny -realnie przełożyć się może na oczekiwane wyższe zyski finansowe.

Więcej informacji na temat konkursu odnaleźć można na stronie: http://csr.parp.gov.pl/index/index/2268

 

KOMENTARZE
Newsletter